Actueel

Filip Watteeuw - kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken - stadhuis Gent - 4 september 2014

Gentenaars nemen steeds vaker de fiets. Dat blijkt uit cijfers van de fietstelpalen aan de Coupure en de Visserij, die schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw opvroeg bij het Mobiliteitsbedrijf. In de zomer van 2014 reden er gemiddeld 18.000 fietsers per week langs de...

Filip Watteeuw - kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken - 5 september 2014

De maatregelen die schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw nam hadden effect. Ondanks de vele wegenwerken verliep het autoverkeer op de eerste schooldag rustiger dan sommigen hadden gevreesd. Veel mensen hadden het advies van het stadsbestuur opgevolgd om anders naar Gent te komen. De...

Filip Watteeuw – persconferentie wegenwerken – 27 augustus 2014

Het stadsbestuur wil iedereen informeren over de te verwachten verkeershinder vanaf maandag 1 september. Momenteel zijn er op heel wat belangrijke invalswegen naar Gent nog grote wegenwerken aan de gang. Sommige liepen vertraging op, andere konden niet meer uitgesteld worden. Onder de noemer ‘Kom anders naar Gent vanaf...

Filip Watteeuw – persconferentie stadhuis – 26 augustus 2014

Om vlot van en naar het Parkbos te geraken komen er 2 nieuwe fietsbruggen over de E40 en de Ringvaart/R4. De fietsbruggen maken deel uit van een groter project om de oude spoorwegverbinding tussen De Pinte en Gent in te richten als fietsas. Het Parkbos wordt een van de vier groenpolen rond Gent. De 2 bruggen vormen het...

Filip Watteeuw- kabinet van Mobiliteit en Openbare Werken – stadhuis – 20 augustus 2014

Aan het Gentse Sint-Pietersstation zijn 10.000 fietsenparkeerplaatsen voorzien. Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw wil dat aantal nog uitbreiden. Onder het toekomstige S-gebouw, aan de achterkant van het station, zullen er ook 3500 tot 4000 extra ondergrondse fietsstallingen...

Tine Heyse – kabinet van Milieu, Energie, Klimaat en Noord-Zuid – 30 juli 2014

Net zoals elk jaar werd na de Gentse Feesten de balans opgemaakt van de Feesten. Op het gebied van afval zijn er positieve resultaten. Zo lag er tot 20 ton minder afval op de straten en pleinen en werd het afval ook beter gesorteerd. Hierdoor kan het Feesten-afval beter gerecycleerd worden. Schepen van Milieu,...

De Stad Gent pakt uit met een gloednieuw parkeerplan met duidelijke uitspraken over hoe de Stad de parkeeruitdagingen voor fietsen en auto’s wil aangaan.

Dat parkeerplan is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde mobiliteitsplan dat de Stad Gent later dit jaar zal voorstellen. Gent wil met het algemene mobiliteitsplan gericht werken naar een leefbare, bereikbare...

De Standaard - 7 juli 2014   

Zwerfvuil opruimen is voor de steden dweilen met de kraan open. Sensibiliseren en beboeten is niet meer genoeg. De stad Gent wil daarom statiegeld voor blikjes. ‘Als iets waarde heeft, zullen de mensen minder geneigd zijn om het op de grond te gooien.’

Wie de Graslei in Gent kent, heeft ze ongetwijfeld al zien staan: borden in de vorm van een...

De Standaard - 5 juli 2014

Omdat Gent de auto zo veel mogelijk uit de binnenstad wil houden, wordt parkeren er fors duurder. De kritiek van ondernemers op dat plan klinkt Kris Peeters bekend in de oren. Terwijl de historische stadskern autovrij maken toch ook niet bepaald een slechte keuze is gebleken.

Is het de geschiedenis die zichzelf herhaalt of...

27/6/2014 05:32 | Door Belga, www.belga.be

Na een proefproject waarbij 15 bedrijven die veel energie verbruiken op maat advies kregen en opgevolgd werden, waardoor ze 1.820 ton CO2 bespaarden en 360.000 euro op de elektriciteitsfactuur, wil de Stad Gent dat coachingstrajct nu voor 110 bedrijven realiseren. De actie kadert in de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden...

Pagina's