Actueel

Gent heeft de ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn tegen 2050. In januari werd het nieuwe Gentse klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Tegen 2019 wil de stad zijn lokale CO2-uitstoot verminderen met minstens 20 % tov 2007. Tijdens dit Groen café zal samen met schepen Tine Heyse ingegaan worden op de acties uit het nieuwe klimaatplan die zullen bijdragen om die 20 % CO2-...

Gent zet vandaag opnieuw een historische stap wat betreft mobiliteit. Na de invoering van het Fietsplan in 1993 en het voetgangersgebied in 1997, kiezen we in 2014 weer resoluut voor een andere en meer duurzame mobiliteit voor Gent.

Het nieuwe Mobiliteitsplan Gent verhoogt de leefkwaliteit in de stad en maakt ze beter bereikbaar. Binnen de stadsring (R40) voert het stadsbestuur...

Optimalisering van de Aanvullende Financiële Hulp stond voor de Gentse Groenen met stip in het bestuursakkoord. Met de unanieme goedkeuring van het nieuwe besluit gisterenavond op de OCMW-raad mogen ze dit dossier alvast van hun TO-DO lijstje schrappen. De fractie beet zich dan ook 5 jaar vast in dit dossier.

 

Dat de huidige federaal bepaalde leefloonbedragen...

Bram Vandekerckhove, sinds 2007 gemeenteraadslid voor Groen in Gent, verlaat vanaf januari 2015 de gemeenteraad. Bram nam deze beslissing na rijp beraad omwille van professionele redenen.

Bram Vandekerckhove: "Het is één van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven. Maar sinds 2014 ben ik meewerkend vennoot in Karakters, Membraan en Museumspot. Het werd steeds moeilijker mijn...

Woensdag 17 december keurde de Gentse gemeenteraad het Stedelijk Actieplan Geluid  goed. Dit plan zet in op een levendige én leefbare stad. Aan de hand van een reeks concrete maatregelen streeft de Stad Gent er naar dat tegen 2030 het geluidsniveau van het wegverkeer ter hoogte van alle woningen beneden de 70 dB(A) blijft. Tegelijkertijd wil het Gentse stadsbestuur  inzetten op het behouden...

De Gentse gemeenteraad heeft op 17 december een motie gestemd met de duidelijke vraag aan de NMBS om het nieuwe vervoersplan te herzien. Een voorstadsnet is immers cruciaal voor de Gentse mobiliteit. Het station Gentbrugge krijgt daarin extra aandacht, gezien het hevige reizigersprotest.

Op 14 december ging het nieuwe vervoersplan van de NMBS van start. Ondanks het...

Bram Van Braeckevelt wordt de nieuwe fractieleider van Groen Gent. Dat werd door de Groen mandatarissen eerder deze week beslist. Van Braeckevelt (28) volgt daarmee Dirk Holemans op die intern had aangegeven de fakkel te willen doorgeven.

De keuze voor Bram Van Braeckevelt is een keuze voor vernieuwing en verjonging. Hij was tot voor kort nationaal voorzitter van Jong Groen en...

Dirk Holemans - tussenkomst bij budgetbesprekingen (verkorte versie)

In 2013 en 2014 stond de stad voor een grote saneringsoefening. Maar liefst 105 miljoen euro moest er bespaard worden. Vandaag is dit zo goed als rond, en is het budget op een goede manier, vanuit eigen beleidskeuzes, op orde gezet. Zo is in de eerste plaats bespaard op de eigen organisatie en is het...

Groen Gent nodigt u uit op een wel heel bijzondere avond. Door het falende energiebeleid zit straks misschien een deel van Gent in het donker.

Kristof Calvo komt uitleggen hoe het zover is kunnen komen. Als fractieleider en energiespecialist is hij ook de man op de juiste plaats om het te hebben over hoe het anders kan.

Low Impact Man Steven Vromman zorgt voor een eco-comedy...

Groen Gent zet 2015 feestelijk in!

We nodigen je van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 17 januari 2014 vanaf 17.00 uur in Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent.

Graag inschrijven via deze link of via 09/266 81 17

Pagina's