Actueel

Zwerfvuil blijft een groot probleem waar al heel wat acties zijn rond opgezet. Vooral blikjes en PET-flessen zorgen voor ontevredenheid bij burgers en zijn belastend voor het leefmilieu. Bovendien kost het opruimen van het zwerfvuil handenvol geld aan de stad. Groen pleit al langer voor een structurele oplossing, namelijk het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Op de gemeenteraad...

Dinsdag 24 maart 2015 keurde de Gentse coalitie het antidiscriminatieplan van schepen van Gelijke Kansen Tapmaz (sp.a) goed. Het plan omvat 58 actiepunten om discriminatie en racisme op verschillende terreinen te bestrijden. Geen enkele stad of gemeente heeft dit ons voorgedaan. Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia benadrukte in haar tussenkomst het belang van zo’n plan om racisme en...

De Gentsche Gruute Kuis heeft zijn eerste jubileumeditie beet. Op zondag 29 maart organiseert IVAGO in samenwerking met andere stadsdiensten voor de vijfde maal de Gentsche Gruute Kuis. Alle Gentenaars worden opgeroepen om een grote lenteschoonmaak te houden. Een buurtpark verlossen van zwerfvuil, de wijk opnieuw laten blinken, blikjes uit het water vissen, onkruid wieden op voet- en...

Het Nieuwsblad - 21 maart 2015 De omslag blijft voorzichtig, maar de trend van de auto naar de fiets lijkt ingezet in Gent. Dat blijkt nu ook uit de nieuwe stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Het autobezit stijgt in bijna alle centrumsteden, behalve in Gent en Kortrijk, terwijl het fietsbezit er stijgt. Bovendien zijn de Gentenaars samen met de Leuvenaars de autodeelkoningen van Vlaanderen...
De Morgen - 20 Mar. 2015   Gent is de eerste Belgische stad die gaat controleren of interimkantoren, verhuurders en de 9.000 bedrijven die voor haar werken, discrimineren. Bij hardleers gedrag volgen sancties.

Met praktijktesten en mystery shoppers gaat Gent zelf onderzoeken welke bedrijven en interimkantoren werknemers weigeren omwille van hun achtergrond, geslacht, leeftijd,...

Het Laatste Nieuws - 18 maart 2015

Alle hogescholen en de campussen van de UGent krijgen voortaan één keer per week een mobiele fietsherstelplaats voor de deur. "Tot nu toe waren er op elke campus aparte fietsherstelplaatsen, vaak weggestoken in onbereikbare hoeken", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "Die hebben we opgedoekt en vervangen door deze op maat gemaakte...

Caroline Van Peteghem en Evita Willaert - persontmoeting - 13 maart 2015 – voorstelling horecaplan

Hoe meer betaalbare en werkbare jobs creëren in de horeca? Wat kan de horeca doen om verder te verduurzamen en toekomst-proof te zijn? Vorige vrijdag stelden de federale parlementsleden van Groen in verschillende steden hun horecaplan voor. In de Backstay Hostel in Gent gaven Evita...

In Gent zijn er heel wat parken, lanen en tuinen met diverse boomsoorten. Als men bomen kapt, wegens ouderdom of ziekte, worden ze meestal verwerkt tot brandhout. Maar dit is eigenlijk, vanuit het concept van kringloopeconomie, de allerlaatste bestemming. Geïnspireerd door het voorbeeld van Amsterdam, stelde Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans een duurzaam alternatief voor aan bevoegd...

Internationale dag tegen racisme -De Gentse Lente 2015
Vervroegd wegens hoogdringendheid!

Na de begrafenis van de woorden Allochtoon en Autochtoon in het Gentse Baudelopark in 2013 en de geboorte van een nieuwe Gentenaar in 2014 die het wij/zij overstijgt en de stedelijke diversiteit omarmt, volgen we dit jaar verder de levenscyclus. In 2015 staat de jeugd centraal: jongeren...

Vorige week maakte het Minderhedenforum ontstellende cijfers bekend over het toestaan van discriminatie door dienstenchequebedrijven en PWA's op vraag van het cliënteel. Meer dan 60% zou ingaan op de vraag om 'geen allochtoon te sturen'. Niet alleen de reguliere dienstenchequebedrijven, maar ook de lokale overheden pleiten schuldig volgens het onderzoek. Niet aanvaardbaar voor Groen...

Pagina's