Actueel

Greentrack Gent, het duurzaamheidsnetwerk van 50 Gentse cultuurorganisaties, legde afgelopen maandag 4 december een verkiezingsmemorandum aan verschillende Gentse partijen voor. Elke Decruynaere ondertekende voor ontvangst namens Groen Gent. Greentrack wil de motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector en samen met hen inzetten op de transitie naar een sociaal-ecologische en...

Het laagste sociaal tarief in de Gentse sociale restaurants, voor mensen met een leefloon of een gelijkgesteld inkomen, wordt verlaagd van € 3,50 naar € 3. Er komt ook een reclamecampagne om de sociale restaurants beter bekend te maken en een actievere toeleiding van de doelgroep.

Om erkend te worden als sociaal restaurant moet minstens 25% van het totaal aantal maaltijden tegen een...

Vrijdag 1 december werd  het woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke officieel geopend. Omdat de Vlaamse overheid pas vanaf oktober 2018 de volledige werking zal erkennen en subsidiëren  gebeurt de opstart in 2 fases. Nu werden reeds 3 afdelingen gespecialiseerde zorg geopend.

 

“Ik vind het enorm belangrijk dat we hier in Zuiderlicht nu alvast al gepaste zorg kunnen...

In januari bestaat het Gentse Restorestje drie jaar. De Gentse versie van de ‘doggy bag’ is ondertussen uitgegroeid tot een grote hit en raakt steeds meer ingeburgerd. Al meer dan 28.000 dozen zijn verspreid over 107 deelnemende horecazaken. Met de eindejaarsfeesten in zicht lanceert Stad Gent een sociale media campagne om het gebruik van het Restorestje verder te promoten. Het filmpje dat...

Het project Foodsavers Gent dat in maart gelanceerd werd door Stad Gent en OCMW Gent blijft hard gaan. Het project dat voedseloverschotten ophaalt en herverdeelt naar armoedeverenigingen en sociale restaurants heeft nu al meer dan 200 ton voedsel van de verspilling gered. Het project viel in minder dan een maand tijd twee keer in de prijzen en krijgt zo een extra morele boost.

...

In-Gent organiseert voorjaar 2018 bij wijze van experiment taaltesten voor nieuwkomers. Daar krijgt ze Vlaamse middelen voor. "Dit kan een goede zaak zijn", stelt raadslid Zeneb Bensafia, "maar met een extra taks bewijzen we een vlotte en toegankelijke  integratie van nieuwkomers echt geen dienst."

Deze high-stake testen valideren het taalniveau op een uniforme en gestandardiseerde...

Maandag maakte het gemeenschapsonderwijs bekend dat ze hun talenbeleid herdenken. “Kinderen die met een rijk aanbod in de moedertaal opgroeien, verwerven de leerinhouden vlugger en maken sneller de transfer naar de schooltaal”, aldus het GO!

 

In Gent zet het stedelijk onderwijs daar al een tijd op in. Dat we hierin nu gevolgd worden door een van de grote onderwijskoepels...

Op woensdag 29 november 2017 opende het Pedagogische Didactisch Centrum (PEDIC Bisdom Gent) hun Lego-huis in Gent. Daar kunnen leerlingen en leerkrachten van alle netten aan de slag met de welbekende Lego-blokjes én hun digitale tegenpool. Schepen Decruynaere sprak op de openingsavond haar dank uit voor dit initiatief. Dit initiatief is goed nieuws voor al wie zich inzet tegen het...

Afgelopen vrijdag werden ruim 100 vrijwilligers van de netheidcharters getrakteerd op een rondleiding en een bedankingsreceptie op het stadhuis. Gentenaars die een netheidscharter ondertekenen verbinden zich er vrijwillig toe om een steentje bij te dragen aan een propere stad. En met succes. Het aantal initiatieven nam het voorbije jaar sterk toe van 80 eind vorig jaar tot ruim 130 vandaag....

De gemeenteraad keurde maandag de investeringssubsidie goed voor de renovatie van de jeugdlokalen in de Fluweelstraat.  De stad investeert 127.000 euro om de site op termijn uit te bouwen tot een jongerencentrum door een samenwerking tussen drie jeugdverenigingen: Rinia, Together We Stand en de Chiro. Ook huistaakbegeleidingsinitiatief Mariam vzw vond een plek op de site.

“Jongeren...

Pagina's