Actueel

De Standaard - 2 februari 2016   De stad Gent wil af van zijn 'vuile kleren'. Vanaf 2017 mag er aan de werkkleding van de stadsarbeiders en het OCMW-personeel geen kinderarbeid of oneerlijke lonen kleven. 'We moesten deze stap nemen, want met eerlijke thee en fruitsap alleen geven we geen duidelijk signaal', zegt schepen Tine Heyse (Groen), bevoegd voor de Noord-Zuidwerking.  ...
Het Nieuwsblad - 2 februari 2016 Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen, foto) is niet te spreken over de uitlatingen van mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR). Die zette de uitbouw van een Gents voorstadsnet voor onbepaalde tijd in de koelkast.

Met zo'n voorstadsnetwerk zouden de treinen, bussen en parkings rond de stad beter op elkaar kunnen worden afgestemd, mogelijk met...

Sara Matthieu - Gemeenteraad - 25 januari 2016 - Mondelinge vraag aan schepen Watteeuw (Groen)

Een tijdje geleden werd de voorrangsregeling aan de Visserij en de Tweebruggenstraat aangepast. Dit omwille van de doorstroming van de bus en toekomstige tramlijn 7 en de Oost-West fietsroute die de Visserij kruist. Fietsers op de Visserij moeten nu steeds voorrang verlenen. Niet zo’n...

Eén jaar na de lancering van haar Klimaatplan blikt de Stad Gent terug op de meest markante resultaten van 2015.


Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn, zonder negatieve impact op het klimaat. Een jaar geleden lanceerde de Stad Gent daarom haar klimaatactieplan.


In 2009 engageerde Gent zich via het Burgemeestersconvenant om onze lokale CO2-...

Gemeenteraad 25 januari 2016 - Tussenkomst Bram Van Braeckevelt over radicalisering

 

Er zouden vijf Syriëgangers vertrokken zijn uit Gent. In vergelijking met andere steden valt dat voorlopig goed mee, zou men kunnen denken. Maar het zijn er uiteraard vijf teveel. Bovendien is het aantal vertrokken Syriëgangers een nogal cynische graadmeter van een beleid…

Al lang voor...

Evita Willaert – Bijzonder Comité Sociale Diensten Algemene Zaken (BCSD AZ) – 19 januari 2016 – Tussenkomst bij stand van zaken task force vluchtelingen – Kennisneming

 

​De komst van een ponton in de Gentse haven om 250 vluchtelingen op te vangen, is niet onbesproken. Door de recente media-aandacht rond het ponton en de bezorgdheid over een kwaliteitsvolle opvang vond Groen OCMW-...

Bram Van Braeckevelt en Cengiz Cetinkaya – Commissie Welzijn, Werk en Milieu 18 januari 2016 – Tussenkomst bij Toelichting rapportering beleidsnota ‘Beleidsnota Ouderenbeleid: Op weg naar leeftijdsvriendelijk Gent’.

 

In een gemeenschappelijke commissie voor OCMW- en gemeenteraadsleden werd de tussentijdse evaluatie  van de beleidsnota Ouderenbeleid van schepen voor Seniorenbeleid...

De Standaard/Oost-Vlaanderen - 21 Jan. 2016

 

De inspanningen om het plaatstekort in de Gentse basisscholen weg te werken, leiden eindelijk tot resultaten. 'Van een verwacht tekort van 4.300 plaatsen in 2020, gaan we naar een mogelijk tekort van 923 plaatsen. Ook dat kan worden weggewerkt, maar dan moeten we wel over garanties beschikken van de Vlaamse regering dat we...

Het kruispunt Overzet – Nieuwewandeling – stadsring (R40) wordt in februari heringericht met als doel een betere doorstroming voor het openbaar vervoer (Lijn 38/39 en Lijn 9). Overzet wordt enkelrichting van de stadsring naar de Henri Dunantlaan. Voor openbaar vervoer en fietsers blijft het dubbelrichting. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “Deze maatregel kadert in...

Op dinsdag 11 en vrijdag 15 januari 2016 opende schepen van Kinderopvang Elke Decruynaere 2 nieuwe kinderdagverblijven in de regio van de Brugse Poort. Kinderdagverblijf Kobe en Nanou ligt op de site van het Jan Palfijn Ziekenhuis en biedt 56 plaatsen voor baby’s en peuters. Het tweede kinderdagverblijf De Bubbels bevindt zich aan het Seghersplein en heeft een capaciteit voor 28 kindjes....

Pagina's