Actueel

Tine Heyse – Deeltuindates

 

Na een geslaagde eerste editie in oktober 2015, worden dit voorjaar opnieuw 3 deeltuindates voor moestuinieren georganiseerd. Bij een deel(moes)tuin leent iemand een (stuk) moestuin uit aan iemand die wil moestuinieren. Veel Gentenaars willen groenten kweken maar beschikken niet over een geschikte moestuin of stukje grond. Gelukkig zijn er ook Gentenaars...
Tine Heyse - ontheffingsvraag project-MER – 15 februari 2016

 

Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wenst de Schelde vanaf Gent tot de Ringvaart her in te richten, door o.a. het bouwen van een sluis ter hoogte van Heusdenbrug. Hierdoor zou de getijdenwerking niet langer tot de Sas- en Bassijnwijk komen en dreigen belangrijke natuurwaarden verloren te gaan.

De dienst Mer van...

De Standaard, 17 februari 2016    De Gentse politie neemt een marketingbureau onder de arm om nieuwe agenten met een migratieachtergrond te vinden. Het korps richt zich daarbij voor het eerst expliciet op de hogescholen. 'Daar is de kans dat nieuwe kandidaten stranden in de taalexamens kleiner.'

 

Een nieuwe campagne voor aanwervingen, volledig gericht op de Gentse...

Dirk Holemans - 19 januari 2016 - Schriftelijke vraag aan schepen Balthazar (sp.a)

 

Het Citadelpark is een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen het station Gent-Sint-Pieters en het stadscentrum. Recent contacteerden een aantal fietsers Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans omdat de verlichting in het park niet werkt. Dirk speelde deze vraag onmiddellijk door aan...

Elke Decruynaere - 10 februari 2016

 

Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ over de netten heen een brede Gentse beweging op de been brengen die tegen 2020 het aantal schoolverlaters met een kwart doet dalen. Dat is de ambitieuze doelstelling van het Gents plan vroegtijdig schoolverlaten. In het schooljaar 2013-2014 verlieten 17,4 % of 719 jongeren hun Gentse school zonder diploma....

Tine Heyse - Tentoonstelling Kleur-rijk werk(t) – 5 februari – MIAT

Sinds 6 februari kent het MIAT een kleurrijke uitbreiding. In de permanente tentoonstelling beleef je de gevolgen van industrialisatie op de werk- en leefomstandigheden van arbeiders. Je komt er alles te weten over de turbulente veranderingen in 19de en 20ste eeuw. Met “Kleur-rijk Werk(t)” voegen drie organisaties een...

De Standaard/Oost-Vlaanderen - 11 Feb. 2016

 

Een stuk van het Emile Braunplein onder de stadshal wordt komende zomer voor twee weken omgebouwd tot een groot speelplein. Het stadsbestuur maakt daarvoor een uitzondering op de stille 'sperperiode' na de Gentse Feesten.

Gent Het speelplein in het midden van de stad komt er in de eerste twee weken van augustus. Het wordt...

Het Laatste Nieuws/Gent-Wetteren-Lochristi - 10 Feb. 2016

 

Tijdens de krokusvakantie spijkeren 40 anderstalige kinderen hun Nederlands bij tijdens een driedaags taalkamp Onomatopee van vzw Roeland.  

Om de kinderen een leuke vakantie te bezorgen krijgen ze spelenderwijs een taalbad. "Vandaag bezoeken ze bijvoorbeeld het natuurmuseum in de Tuin van Kina en morgen...

Het Laatste Nieuws* - 10 Feb. 2016

 

Het aantal Gentse kindjes waarvan de ouders herbruikbare luiers gebruiken, blijft stijgen. Sinds 2008 geeft de Stad Gent een subsidie voor het gebruik van herbruikbare luiers in het kader van afvalpreventie. In 2013 waren er 113 aanvragen voor de subsidie, in 2014 waren dat er 201 en in 2015 waren er 211 aanvragen. Ook ten opzichte van het...

Het Laatste Nieuws/Gent-Wetteren-Lochristi - 10 Feb. 2016

 

Vanaf vandaag wordt de straat Overzet, een zijstraat van de stadsring ter hoogte van de Nieuwewandeling, eenrichtingsverkeer. Dat is de officiële eerste ingreep van het hele circulatieplan voor Gent, dat volgend jaar in werking treedt.

Officieel was Overzet maandag al even éénrichting, maar dat was omdat de...

Pagina's