Actueel

Dirk Holemans - Gemeenteraad - 22 en 23 februari 2016 - Tussenkomst bij circulatieplan binnenstad - goedkeuring

 

N-VA agendeerde op de gemeenteraad een voorstel tot referendum met de vraag: 'Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan, ja of nee?'. Voor Groen een belangrijk voorstel, en zeker voor Groen gemeenteraadslid Dirk Holemans,...
Tine Heyse – Netwerkavond Korte Keten – 24 februari – Eetcafé Toreke

 

Deze week vond in Eetcafé Toreke de tweede Gentse Netwerkavond Korte Keten plaats. Ongeveer 60 geïnteresseerden daagden op en luisterden hoe diverse initiatiefnemers bijdragen aan een duurzaam afzetsysteem van landbouwproducten, met een rechtstreekse relatie tussen producent en consument. Schepen voor Landbouw...

Op dinsdag 23 febaruri werd het circulatieplan en het voorstel van referendum nogmaals besproken, na de schorsing van maandag 22 februari (lees hier meer hierover). Het geamendeerde plan werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De oppositie, en in het bijzonder de N-VA, blonk nogmaals uit door  het gebrek aan eigen en eigentijdse voorstellen; en met dit circulatieplan, dat een...

Het Laatste Nieuws - 22 februari 2016

 

Terwijl Vlaams minister Joke Schauvliege heel wat kritiek oogst voor het kappen van tien hectare waardevol bos om plaats te maken voor industrie in Limburg, blijft de stad Gent werk maken van zijn bosuitbreidingsplannen. Zaterdag werd in Drongen een nieuw speelbos van 7 hectare aangeplant. "Maar er is nog werk aan de winkel", beseft men bij...

Maandag 22 februari  werd het circulatieplan van mobiliteitsschepen Watteeuw op de gemeenteraad besproken, samen met het voorstel van referendum ingediend door raadslid Bracke van de N-VA. De Groen-fractie en de andere meerderheidspartijen sp.a en Open VLD zegden volmondig hun steun toe aan dit circulatieplan en verwierpen het voorstel van referendum van Bracke. Dit voorstel van referendum...

Liliane De Cock – Raad voor Maatschappelijk Welzijn – 18 februari 2016 – Mondelinge vraag over het project Warme steden Begin februari was Groen OCMW-fractievoorzitter Liliane De Cock aanwezig op het startmoment “Project Warme Steden”. Dit project, met steun van de Koning Boudewijnstichting, wil komen tot een integrale benadering voor de aanpak van psychische problemen bij kinderen en...
Evita Willaert - Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening Algemene Zaken (BCSD AZ) – 16 februari 2016 - Interpellatie over terugbetaling huur kolftoestel in analogie met eerste leeftijdsmelk

 

Deze week lanceerde Groen OCMW-raadslid Evita Willaert het voorstel om naast een tussenkomst voor eerste leeftijdsmelk, een gelijkaardige tussenkomst in te voeren voor de huur van een...
Bram Van Braeckevelt - Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking - 15 februari 2016 - Vraag aan burgemeester Termont (sp.a)

 

Na de incidenten deze zomer met de racistische fotopost op facebook en de homohaat in Rabot riep Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt op om werk te maken van meer diversiteit bij de Gentse politie. De burgemeester moest toegeven dat er...

Elke Decruynaere – 15 februari 2016 – Chirosecretariaat

 

21 jaar is volgens ouders de ideale leeftijd voor leiding in de jeugdbeweging. Dat bleek uit het onderzoek “Ouders en Jeugdwerk”. Dit werd afgelopen maandag in de media verengd tot deze conclusie. Uit het onderzoek blijkt echter dat vooral ouders die geen kinderen in het jeugdwerk hebben of geen jeugdbewegingservaring...

Elke Decruynaere – 20 februari 2016 – Vinderhoutse Bossen

 

​Op zaterdag 20 februari 2016 planten 120 kinderen en jongeren van Scoutsgroep Woudloper een speelbos in Drongen. Niet minder dan 2.000 struiken zullen op een stuk landbouwgrond ter hoogte van de Schoolhoeve, de Heiebreestraat en de Noordgijzelstraat geplant worden. Dit wordt een deel van het toekomstig speelbos. Schepen...

Pagina's