Actueel

Op uitnodiging van de Gentse Kindersecretaris Tina en schepen Elke Decruynaere kwamen  afgelopen dinsdag de 15 kersverse Ambassadeurs samen voor een kick off.

 

Ambassadeurs zijn Gentenaars die omwille van hun vrijwillig of professioneel engagement een hart hebben voor kinderen en jongeren en de ambitie om Gent verder uit te bouwen tot een kind- en jeugdvriendelijke stad...

Naar aanleiding van een recente aanleidingen vroeg OCMW-raadslid Evita Willaert aan OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) of de aanmeldingsregels voor de nachtopvang wel voldoende duidelijk zijn, in het bijzonder voor de vrijwilligers(organisaties) in Gent en voor de daklozen zelf. Uit het antwoord van OCMW-voorzitter Coddens blijkt dat er erg ingezet wordt op het...

Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad het budget voor 2018 goed. Al van in het begin van de legislatuur trok deze meerderheid resoluut de kaart van een kindvriendelijk en leefbaar Gent. Broodnodig, want met een stijgend aantal inwoners zijn de uitdagingen rond kinderopvang, onderwijs, huisvesting, mobiliteit,... niet gering. In zijn tussenkomst benadrukte Bram Van Braeckevelt dat we met...

Tijdens de eindejaarsperiode zetten we alles op alles om onze vrienden en familie te verwennen. En  dat dit ook duurzaam kan, bewijst de nieuwe brochure ‘Duurzaam en (h)eerlijk feesten’, die werd voorgesteld door Tine Heyse. Je vindt er leuke en verrassende tips om jouw eindejaar een duurzame toets te geven.

De huiskamers worden in de komende weken weer gevuld met heerlijke geuren...

In september nam IVAGO het grootste CNG-vulstation van België in gebruik. CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengeperst aardgas. Al van bij het concept was voorzien dat ook voertuigen van Stad Gent hier zouden kunnen tanken. Enkele weken later is het zover en tankt Stad Gent bij de ‘buren’.

Stad Gent en OCMW Gent willen met het Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen een...

Vanaf 21 november bedient tram 4 de wijk Moscou niet langer. Vier tramhaltes gaan voor lange tijd uit dienst omwille van de slechte staat van de Jozef Vervaenestraat. Nochtans gaat het om een druk bezette lijn: elke dag stappen er zo’n 2.500 reizigers op en af. De buurt reageert verbijsterd, ook al omwille van het gebrek aan communicatie of alternatief van De Lijn. Wat nu?

De...

Het draagvlak rond de invoering van statiegeld op drankverpakkingen in de strijd tegen zwerfvuil wordt steeds groter. Een recente enquête van Test Aankoop toonde aan dat 88% van de respondenten het idee genegen is. Recycling Netwerk lanceerde de statiegeldalliantie om het draagvlak voor statiegeld aan te tonen. Wat doen we in Gent?

In de Gentse gemeenteraad keurden we eerder al een...

De drie wandelbusjes die sinds 1 oktober door de binnenstad rijden, vervoerden in de eerste zes weken 8.000 mensen. Dat zijn er 200 per dag. "Een mooi resultaat", vindt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. "De busjes zijn bedoeld voor mensen die minder mobiel zijn. Dankzij de Wandelbus kunnen ook zij zich vlot verplaatsen binnen het autovrij gebied."

 

De nieuwe kraakwet trad half november in werking. Deze wet stelt niet langer enkel het binnendringen, maar ook het onrechtmatig verblijven in een woning van een ander strafbaar. Hierdoor kunnen politie en de gerechtelijke instanties kordater optreden. Nu deze wet er is, komt het Gentse college met een Actieplan Kraken. Het plan bevat 11 concrete acties, gestoeld op drie  pijlers: bescherming...

In een aantal Vlaamse steden experimenteert men momenteel met mobiele containerparken. De bedoeling is onder meer het makkelijker te maken voor mensen zonder auto om bijvoorbeeld hun grofvuil kwijt te geraken. Via een pop-up containerpark dat een paar dagen per wijk voorzien wordt, verlaag je de drempel om zo nog meer afval te kunnen recycleren. Wanneer kan dat in Gent?

"Om de...

Pagina's