Actueel

Op donderdag 16 juni opende schepen van Onderwijs Decruynaere samen met enkele jongeren een opmerkelijke tentoonstelling in het MSK. Vijf klassen enthousiaste anderstalige nieuwkomers en een creatieve klas uit de Toverberg hebben het MSK danig op stelten gezet. Samen met begeleiders van WOCK en MUS-E gingen de leerlingen aan de slag en werkten o.a. schilderijen tot leven via video-...

De afgelopen jaren kwamen er ruim 2.500 plaatsen bij in het Gentse basisonderwijs. Omdat de demografische aangroei in Gent hoog blijft, besliste het stadsbestuur om tegen 2020 nog bijkomende stedelijke school- en kinderopvangprojecten te realiseren. Het gaat daarbij zowel over bestaande scholen waar containers vervangen worden door structurele oplossingen, als over extra plaatsen. Zo wordt...

Via permanente geluidsmonitoring tijdens de Gentse Feesten sturen meet- en registreerapparatuur continu de geluidsniveaus door van de grote feestkernen. Op die manier kunnen de milieucontroleurs alles opvolgen, kort op de bal spelen en ook eventuele klachten beter screenen. Vanaf dit jaar krijgen ook Veerleplein, Groentenmarkt, François Laurentplein, Emile Braunplein, Korenmarkt en Kouter...

Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse gaf gisteren de aftrap van de boekenverkoop van Bibliotheek Gent, 11.11.11 en het MIAT. Nog tot en met zondag herbergt de Leopoldskazerne meer dan 30.000 boeken en cd’s afkomstig van de Gentse bibliotheek. Ook het MIAT schonk enkele stukken uit hun museumbibliotheek.

De opbrengst van de boekenverkoop gaat volledig naar 11.11.11 en vormt een...

 

 

Elke Decruynaere en Tom Balthazar gaan er samen voor:  Gentenaars zijn solidair en werken gráág samen. We nodigen hen uit om samen met ons plannen te...

Op de Gentse gemeenteraad werd de subsidieovereenkomst voor 10 doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen goedgekeurd. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt stelde dat dit een kleine, maar belangrijke stap is. Noodwoningen en transitwoningen zijn onmisbaar voor Gentenaars die na een incident of onbewoonbaarheid hun woning moeten verlaten. De uitbreiding van de capaciteit van deze...

Een artikel in De Standaard bracht vorig jaar aan het licht dat de Korenmarkt en het Braunplein werden heraangelegd met Indische zandsteen uit illegale groeves. De terechte verontwaardiging over de sociale omstandigheden ter plekke was groot. Daarop nam Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu, met steun van bevoegde schepenen Tine Heyse en Filip Watteeuw, initiatief dat dit geen tweede maal zou...

De Verenigde Naties keurden vorig jaar 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) goed. Deze opvolgers van de Millenniumdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet en zijn opgebouwd rond 5 pijlers: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook in België moeten alle overheden hier werk...

Op vrijdag 27 mei 2016 opende het Gentse stadsbestuur samen met de buurt het vernieuwde Centrumplein. Na ruim een jaar kwam er een einde aan de werken en kunnen Ledebergenaren opnieuw genieten van deze groene plek in het centrum van de wijk. “De heraanleg van het Centrumplein speelt in op de behoefte van Ledebergenaren aan meer en mooier groen, meer ruimte voor ontmoeten én vlotter en...

Op donderdag 2 juni nam schepen van Onderwijs Elke Decruynaere het openingswoord op de slotconferentie BIEM. Elke Gentse school werkt rond ouderbetrokkenheid, maar gezien de vele maatschappelijke uitdagingen is dit niet altijd evident. Daarom ondersteunt Stad Gent de scholen met het inzetten van brugfiguren. Toen er enkele jaren geleden opmerkelijk meer inwoners van nieuwe Europese landen...

Pagina's