Actueel

Dreigingsniveau drie is al een tijdje van kracht in ons land. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt vroeg aan burgemeester Termont welke gevolgen dit heeft voor de Gentse politie tijdens de uitvoering van haar taken. De burgemeester gaf mee dat de politie zich blijft focussen op haar taken, zij het met heel wat overuren. Maar wel met resultaat, zoals mag blijken uit de dalende...

De wijk Muide-Meulestede klaagt de jongste weken over een opvallend hoge verkeersdruk. De werken aan de Pantserschipstraat, de lichtenregeling aan Meulestedebrug, de werken aan Schansakker, de opening van Dok-Noord of de kilometerheffing voor vrachtwagens worden als potentiële boosdoeners naar voor geschoven. Daarom vroeg Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu aan bevoegd schepen Filip...

Een historisch record: deze zomer en in september zullen niet minder dan 103 speelstraten Gent als kindvriendelijkste stad op de kaart zetten. Deze straten worden tijdelijk afgesloten voor alle verkeer en geven voorrang aan spelende kinderen, jongeren en buurtbewoners. Om dit te vieren wordt op vrijdag 24 juni vanaf 18u de Stadshal omgetoverd tot speelstraat. 378 peters, meters en hun...

Brikjes meegeven naar school. Het gebeurt nog al te vaak. Maar kinderen krijgen door de zoete drankjes gemiddeld 6 kilo suiker per jaar binnen. Daardoor riskeren ze overgewicht en welvaartziekten. Daarom bannen 53 stedelijke basisscholen en de buitenschoolse opvang vanaf 1 september 2016 alle suikerhoudende dranken. Ook wat ouders meegeven met hun kroost. Voor haar middelbare scholen werkt...

Het Nieuwsblad - 22 juni 2016

Van links naar rechts herkent u misschien Cengiz Cetinkaya, Evita Willaert, Liliane De Cock, Sara Matthieu, Zeneb Bensafia, Dirk Holemans, Caroline Van Peteghem, Steven Vromman, Bram Van Braeckevelt, Filip Watteeuw op de fiets, Elke Decruynaere en Tine Heyse.

Op Facebook circuleert een geweldige tekening van de Groen-fractie. Ze is...

De Standaard/Oost-Vlaanderen - 20 Jun. 2016

 

Het lokaal dienstencentrum Gentbrugge wordt deels omgevormd tot een nieuwe basisschool en een kinderopvang. Op de Fransevaart zet Stad Gent dan weer een nieuwbouw neer, als uitbreiding van De Kleurdoos in Ledeberg. 'We investeren 16 miljoen euro in bouwprojecten van scholen', zegt Elke Decruynaere (Groen), schepen van Onderwijs....
Bram Van Braeckevelt - Commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management - 15 juni 2016 - Tussenkomst bij Addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Jong: Realiseren lokaal jeugdwelzijnswerk - bijkomende inzet in het kader van de toename van het aantal maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Gent laat oorlogsvluchtelingen niet zomaar in de kou staan, dat is al langer bekend....

Binnenkort moet er voor elke leeflooncliënt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie opgesteld worden, een soort contract met afspraken tussen het OCMW en de cliënt. Dat was al verplicht voor min-25-jarigen.

Nu de federale regering een GPMI verplicht voor alle cliënten binnen de drie maanden, bestaat het risico dat dit een standaard document wordt en geen...

Bij de invoering van het Circulatieplan op 3 april 2017 zullen er een groot aantal begeleidende maatregelen worden genomen om alles in goede banen te leiden. Eén daarvan is het aanbieden van ‘people movers’ in het voetgangersgebied voor mensen met een beperking en mensen die slecht te been zijn. Dit zijn kleine voertuigen die een vaste route zullen rijden met een frequentie van 10 tot 15...

De Stad Gent zal een Verkennend Ruimtelijk Onderzoek uitvoeren voor het B401-viaduct. Dit onderzoek zal een aantal scenario’s uitwerken over de toekomst van het viaduct. Ook de randvoorwaarden rond mobiliteit worden in kaart gebracht. De doelstelling van de studie is dat er op korte termijn een duidelijk en gedragen projectconcept komt voor de toekomst van het B401-viaduct.

Filip...

Pagina's