Actueel

Het Circulatieplan dat wordt ingevoerd op 3 april 2017 zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer in de binnenstad vlotter verloopt en dat de leefkwaliteit er sterk op vooruit gaat. Daartoe wordt het doorgaand verkeer geleid via de stadsring (R40). “Het verkeer loopt daar echter vandaag al moeizaam op bepaalde kruispunten, zeker tijdens de spits. En dus nemen we verschillende maatregelen om het...

Sara Matthieu – Commissie mobiliteit – 16 juni 2016 – mondelinge vraag aan Schepen Filip Watteeuw  

​De stad reserveerde in haar budget 2016 middelen voor een studie naar een nieuwe fietsbrug over de Schelde. Met de mogelijke realisatie van de Zuiderpoortbrug wordt voor de bewoners van Gentbrugge en Ledeberg eindelijk een missing link opgelost op...

Caroline Van Peteghem – Gemeenteraard – 29 juni 2016 – Tussenkomst over bestek voor overheidsopdracht van diensten: procesbegeleiding voor de opstart, uitwerking en begeleiding van het Gents Burgerkabinet – Goedkeuring  

Bij de opmaak van het Circulatieplan, dat mikt op een bereikbare en leefbare binnenstad, hebben bewoners en gebruikers van de betrokken wijken uitgebreid hun zeg kunnen...

Dirk Holemans - Gemeenteraad - 29 juni 2016 - Mondelinge vraag aan schepen van Openbaar Groen Balthazar (sp.a)  

Het is al lang de droom van de buurtbewoners in de wijk Sint-Pieters-Buiten: een buurtpark op de site van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Ganzendries. Een dossier dat Groen Gemeenteraadslid Dirk Holemans van nabij opvolgt. In...

Zeneb Bensafia – Gemeenteraar – 29 juni 2016 – Tussenkomst bij 'Afsprakenkader uitvoering en opvolging van praktijktesten op de Gentse huurmarkt' met UNIA   

Op de gemeenteraad werd de samenwerkingsovereenkomst met het Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) goedgekeurd. Voortaan worden praktijktesten op de Gentse huurmarkt mogelijk. De beoogde praktijktesten zullen zo objectief en...

Tine Heyse – 30 jaar Oxfam Wereld Winkel Mariakerke – 25 juni 2016 – Kasteeldreef Mariakerke   

30 jaar geleden streek de wereldwinkel neer in Mariakerke, heel kleinschalig. Vandaag zorgen meer dan 60 vrijwilligers niet alleen voor een bloeiende verkoop van (h)eerlijke producten, zij organiseren ook bruisende activiteiten. De geschenkenbeurs in...

Elke Decruynaere – Brugse Poort – donderdag 30 juni 

 

Op donderdagavond 30 juni was schepen Elke Decruynaere te gast op een Iftar, de maaltijd die tijdens de Ramadan na zonsondergang wordt genuttigd, van Kubat’s Boxing Gym in de Meibloemstraat in de Brugse Poort. De vereniging werd in oktober 2015 opgericht door tweevoudig Belgisch bokskampioen Selim Kubat, omringd door...

Elke Decruynaere – Stadhuis – 24 juni 2016

 

Dit jaar werd Arzoo Bahramand, studente bachelor in vroedkunde aan de Arteveldehogeschool, door het stadsbestuur tot studente van het jaar 2016 verkozen. Arzoo is een Afghaanse gynaecologe en moeder van 4 kinderen. Ze vluchtte uit Afghanistan omwille van haar studieniveau, haar beroep als gynaecologe en haar werk als...

Bram Van Braeckevelt – Gemeenteraad – 27 juni 2016 – Tussenkomst bij Ordemotie van de oppositie 

 

De voorbije weken domineerde de Optima-zaak de Gentse politiek. De ophef die voortvloeit uit het faillissement van de Optimabank is begrijpelijk; daarnaast leidde de al dan niet vermeende nauwe banden tussen politiek en de vastgoedsector in de Arteveldestad tot heel wat controverse....

Op het BCOZ (Bijzonder Comité Ouderenzorg) van 13 juni werd het project ‘Dementievriendelijk Gent’ voorgesteld. Bedoeling is een zorgnetwerk op te zetten met als doel dat personen met dementie zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Een brede waaier van zorgorganisaties zoals de woonzorgcentra van het OCMW, de lokale dienstencentra, de 4 Gentse ziekenhuizen, de mutualiteiten...

Pagina's