Actueel

Evita Willaert – 13/07/2016 – Raad voor maatschappelijk Welzijn – Tussenkomst bij Uitwerking van project ter recuperatie van voedseloverschotten binnen Leerwerkplekken.

 

Op de OCMW-raad werd een principeakkoord goedgekeurd om aan de slag te gaan met de recuperatie van voedseloverschotten. Concreet zal er een logistiek platform uitgewerkt worden voor het ophalen en vervoeren van...

Filip Watteeuw

 

Vele Gentenaars hebben er lang op gewacht, maar sinds vorig weekend is het eindelijk zover: de bruggen aan de Keizerspoort zijn klaar en terug open voor het verkeer. Daarmee komt stilaan een einde aan de werken aan de Brusselsesteenweg die alles bij elkaar toch ongeveer 4 jaar in beslag hebben genomen. “Een moeilijke periode voor bewoners en handelaars uit...

Filip Watteeuw – 14 juni 2016

 

Al sinds de debatavonden in het najaar van 2014 is de Stad Gent in voortdurende dialoog met allerlei stakeholders over het Mobiliteits- en Circulatieplan. Een recente reeks van gesprekken met bewoners, handelaars, zorgverstrekkers,… leidt nu tot een aantal verfijningen van het Circulatieplan.

“Na de goedkeuring van de concrete plannen hebben...

Elke Decruynaere – 12 juli 2016 – Gentse speelpleinen
 

Het is een jaarlijkse traditie: schepen van Jeugd Elke Decruynaere bezoekt samen met de stuurgroep van de Gentse Speelpleinwerkingen enkele pleinen bij de start van de zomervakantie. Eerste stopplaats was de nieuwe werking van vzw Rinia aan het voormalig schooltje in de Fluweelstraat. Vzw Rinia bereikt tijdens het jaar...

Elke Decruynaere – 13 juli 2016  

Naast alle reeds voorziene uitbreidingen komen er tussen 1 september 2017 en 1 s*-eptember 2020 nog eens 344 plaatsen in het kleuteronderwijs en 433 plaatsen in het lager onderwijs bij. “Hiermee stellen we alles in het werk om elk kind een plaats te bieden in een buurtschool en volgens de voorkeur van de ouders.” geeft schepen van Onderwijs Elke...

Schepenen Tine Heyse en Filip Watteeuw – 10 juli 2016 – Watersportbaan

 

Aan de Watersportbaan in Gent hebben vorig weekend zo'n 250 Gentenaars deelgenomen aan de Big Jump. Een ludieke actie georganiseerd door Goodplanet i.s.m. het Gents Milieufront en Natuurpunt Gent. Door in het water te springen, vragen de organisatoren op een symbolische manier aandacht voor waterlopen die...

Tine Heyse – 13 juli 2016 – Persconferentie


Sinds het jaar 2000 is er een continue verbetering merkbaar van de Gentse luchtkwaliteit. Dat is goed nieuws voor de volksgezondheid, maar toch zit er nog teveel fijn stof en stikstofdioxide in de Gentse lucht. Stad Gent wil blijvend werk maken van een gezondere en meer leefbare stad en is blij met het Vlaamse initiatief voor een nieuw...

2015 was voor de Stad Gent het jaar van de vleermuizen. Met observaties en wandelingen is de Gentenaar attent gemaakt op de aanwezigheid van deze diertjes. Ook werden op verschillende plaatsen metingen uitgevoerd. Eén van de drie parken waar metingen zijn gedaan is het domein Vyncke-Bovyn in Wondelgem. Daar blijken verschillende soorten vleermuizen te zitten in onder meer een speciaal...

Het EK is voorbij voor de Belgische voetbalploeg. Gelukkig is er na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK een extra reden om deze zomer niet meer voor TV gekluisterd te moeten zitten: een nieuw voetbalveld in de Brugse Poort! Afgelopen woensdag openden vzw Jong, vzw Rinia en Brede School Brugse Poort, samen met Groen schepen van Jeugd Elke Decruynaere en schepen van Openbaar Groen...

Op 8 juli heropende schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw de Belfortstraat door het lintje tussen de bomen te knippen. “Het nieuwe ontwerp van de Belfortstraat geeft meer ruimte aan wandelen en beleven. Er zijn nieuwe bomen geplant en bredere voetpaden aangelegd met ook plaats voor terrassen. Het is een echte boulevard richting de historische kuip geworden,” klinkt het bij...

Pagina's