Actueel

Vrijdag mag schepen van Jeugd Elke Decruynaere weer haar bouwhelm opzetten. Dan legt ze samen met collega schepen Martine De Regge (sp.a) de eerste steen van een nieuw jeugdlokaal in de Wasstraat. Het nieuwe jeugdlokaal in de Dampoortwijk moet eind volgend jaar af zijn. De speel-o-theek Kiekeboe, de kinder-, tiener- en jongerenwerking en bureauruimte voor de jeugdwerkers van vzw Jong vinden...

Op donderdag 15 december 2016 huldigde schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw het nieuw stuk fietspad tussen de Drongensesteenweg, de Noorderlaan en de Oud-Strijderslaan in Malem. De werken kaderen in het inrichtingsplan Malem, dat werd opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Dit nieuw stuk fietspad vormt een belangrijke stap in het vervolledigen van de...

Oplossingen van VOKA zitten al in het Mobiliteitsplan vervat

VOKA Oost-Vlaanderen schoof deze week bezorgdheden rond de Gentse mobiliteit naar voor op basis van een enquête die werd afgenomen bij mensen die werken of wonen in Gent. Het is net om tegemoet te komen aan die bezorgdheid dat het stadsbestuur het Mobiliteits- en Circulatieplan opmaakte. Het stadsbestuur...

Cijfers van 2014 illustreren dat Gent op koers zit met een CO2-reductie van bijna 15% en een aandeel van 10% hernieuwbare energie t.a.v. het huishoudelijk energiegebruik.

Het Gentse stadsbestuur engageerde zich deze legislatuur via het Gentse Klimaatplan 2014-2019 om tegen 2019 de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren en het aandeel van hernieuwbare energie ten opzichte van de...

Stad Gent en Eandis bouwen een netwerk uit van laadpalen voor elektrische wagens. Tegen 2020 moeten er op strategische plaatsen in Gent ongeveer 160 laadpalen bijkomen. 


Stad Gent wil een voorloper zijn bij de promotie van elektrisch rijden en zal de komende jaren sterker inzetten op elektrische mobiliteit. Daarom beslist de Stad om het aantal laadpalen voor...

Iedereen heeft baat bij een Gentse weerspiegeling in het politiekorps. Groen klopt al langer op de nagel om concrete stappen te zetten om de diversiteit in het korps te vergroten en stelde al heel wat vragen daarover in de gemeenteraad. Hierop werden verschillende engagementen genomen: vormingen, wervingsacties,…  

 

Toch blijven er drempels: de aantrekkelijkheid van het...

De Gentse Feesten worden steeds duurzamer door het gebruik van meer herbuikbare bekers op de pleinen, minder afval en  minder geluidsoverlast voor de bewoners. De feesten worden kindvriendelijker, maar aan de diversiteit moet nog gewerkt worden.

Tijdens de Themacommissie Gentse Feesten was iedereen het er over eens dat de voorbije editie ondanks de terreurdreiging bijzonder geslaagd...

Waarom? Netwerk Duurzame Mobiliteit vat het zo samen:

“in het oog van de storm het verschil maken”
“moedig, broodnodig en veilig mobiliteitsplan Stad Gent”
“Gent schakelt versnelling hoger inzake duurzame mobiliteit”

​Je kan hier je stem uitbrengen.

Zo’n 4.500 kinderen eten elke dag warm op school en in de kinderopvang. Jaarlijks gaat dat over 850.000 maaltijden. De Stad Gent doet daarvoor beroep op een leverancier. Vanaf januari wordt er gewerkt met een nieuwe leverancier. De kwaliteit van de maaltijden gaat omhoog met meer verse producten en minder saus.  Voortaan zijn 20% van de ingrediënten biologisch. Er wordt ook meer rekening...

Kwaliteitsvolle opvang betekent investeren in voldoende kinderbegeleiders. Zo lezen we in tal van aanbevelingen over kwaliteitsvolle voorschoolse voorzieningen. De Stedelijke Kinderopvang heeft een stevige reputatie op dat vlak. Naast pedagogische ondersteuning, streven we in de buitenschoolse opvang naar een bezetting van één kinderbegeleider voor 14 kinderen. Dit streefcijfer kwam onder...

Pagina's