Actueel

Door het ontslag van Tom Balthazar (sp.a), zijn er een aantal verschuivingen in de gemeenteraad. Sven Taeldeman (sp.a) volgt Tom op als schepen en Chris Maryns-Van Autreve (Groen) legde maandag de eed af als nieuw gemeenteraadslid.

Chris is 68 jaar en woont in Mariakerke. Ze was actief in de financiële sector en heeft ervaring met ethisch bankieren. Eind 2016 zetelde ze al eerder in...

De aankondiging van het Parkkaffee om ermee te stoppen, kwam ook voor het stadsbestuur als een verrassing.

Het Parkkaffee in Mariakerke was 20 jaar lang een zomerfeest  dat duidelijk gesmaakt werd door velen. Het toenemende aantal bezoekers leidde echter ook tot wat  spanningen met sommige omwonenden: parkeerdruk, lawaai … Vanuit het stadsbestuur is er de voorbije maanden dan ook...

Mandatarissen van Groen en sp.a maakten vorige week als eerste hun mandaten en vergoedingen bekend. Dit was niet van die aard dat plots alle vragen over vertegenwoordigingen en intercommunales beantwoord waren. Ook de persberichten over Cevi vzw riepen nieuwe vragen op. Logischerwijze werd hierover in de gemeenteraad geïnterpelleerd. Al voelt Bram Van Braeckevelt zich als fractieleider van...

Je fiets terugvinden aan de grote Gentse fietsenstallingen Gent-Sint-Pieters en Dampoort: niet altijd zo simpel. Daarom deed Groen gemeenteraadslid Sara Matthieu het voorstel om er zoekpalen te installeren. Binnenkort komen er dus misschien borden met een neuzeke, strop of Gentse draak naast uw stalen ros.

De fietsenstallingen rond de twee grote Gentse stations herbergen een groot...

Afgelopen woensdag vierde schepen van Jeugd Elke Decruynaere, samen met schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a), jeugdwerkers, kinderen van jeugdwelzijnswerking vzw Jong en buurtbewoners de start van de bouw van nieuwe jeugdlokalen.

 

Binnen een half jaar zal het jeugdhuis in het park in de Gebroeders De Smetstraat de nieuwe stek worden voor de kinder-,...

 Wil je vandaag naar een artikel van Gentblogt surfen, dan bots je op de melding dat die oude stadsblog offline is gehaald vanwege "problemen met het gebruiksrecht". CD&V heeft er bij cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) op aangedrongen om Gentblogt, als belangrijk digitaal erfgoed, opnieuw breed beschikbaar te maken. Groen gemeenteraadslid Caroline Van Peteghem steunt die vraag.

...

Na berichten over Publipart, de link met bestuurders van de stad en het ontslag van Tom Balthazar als schepen, vroeg de oppositie een spoedgemeenteraadszitting. Daar ging burgemeester Daniël Termont (sp.a) op in.  De hoge presentievergoedingen, de ontransparante beslissingsstructuur en het weinig ethisch karakter van de beleggingspolitiek van deze financiële vennootschap riepen vele vragen...

Koningin Mathilde bezocht deze ochtend het Koninklijk Technisch Atheneum MOBI in het kader van ‘De Week tegen Pesten’. De Koningin praatte er met leerlingen en leerkrachten en maakte kennis met de nieuwe pedagogische methodes die het welbevinden van de leerlingen verhogen. Uit handen van schepen Elke Decruynaere ontving Koningin Mathilde een exemplaar van Vriend (gezocht-verloren-gevonden),...

Vijfhonderd scholieren namen deel aan [email protected], een inspraaksessie op basis van een “serious urban game”.  Aan de hand van een tablet werden deelnemers door de stad geleid en bevraagd.

Wat houdt Gentse jongeren bezig?

Met het spel als methodiek wil de Stad in dialoog gaan met de jongeren over de uitdagingen van Gent...

Als voorzitter van Climate Alliance ontving Tine Heyse begin februari de bestuursleden van Climate Alliance in Gent voor hun halfjaarlijks overleg. Climate Alliance is een Europees netwerk van lokale overheden, die zich geëngageerd hebben actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Tine lichtte tijdens dit overleg de resultaten van haar klimaatbeleid toe.

 

...

Pagina's