Actueel

Onlangs schrapte De Lijn eenzijdig een aantal haltes van tram 4 in de wijk Moscou omwille van de slechte staat van het wegdek. Na protest van de buurt en een unaniem goedgekeurde motie vanuit de gemeenteraad ging De Lijn overstag om een pendelbus in te zetten als alternatief.

 

“Dat de pendelbus er komt, toont aan dat actievoeren loont”, reageert gemeenteraadslid Sara...

Met het charter Onbeperkt Sporten dat maandagavond op de Gentse Gemeenteraad is goedgekeurd wil de Sportdienst samen met Geestig Gezond Sporten, de reguliere sportclubs sensibiliseren en ondersteunen om hun deuren te openen voor sporters met een beperking.

“Het stemt me zeer gelukkig dat we samen werk maken van G-Sport. Door het charter te ondertekenen verklaren Gentse sportclubs...

Op initiatief van schepen van Dierenwelzijn Tine Heyse, keurde de Gentse gemeenteraad deze week een verbod goed om op het openbaar domein in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen ten toon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Met deze beslissing geeft Stad Gent een krachtig signaal dat dierenwelzijn hoog in het...

Gespot door@elkedecruynaere op een van de vele Gentse scholen die intussen over een GRoene en Avontuurlijke Speelplaats beschikt. De ‘GRAS-revolutie’ gaat intussen verder. Tijdens de Krokusvakantie is het de beurt aan de speelplaats van de stedelijke basisschool De Kleurdoos in Ledeberg om omgetoverd te worden tot een groene speelplek voor kleine avonturiers.

 

...

Werk maken van een meer zichtbare, kortere voedselketen, het is één van de doelstellingen van de voedselstrategie 'Gent en Garde'. Naast het beperkte aantal voedselkilometers, wat goed is voor het milieu, is de korteketenverkoop ook goed voor de consument én voor de boer die hierdoor meer respect krijgt voor zijn werk. De voorbije jaren heeft Stad Gent verschillende beloftevolle korteketen-...

Vanaf het schooljaar 2018-2019 verlopen aanmeldingen voor het eerste jaar secundair onderwijs via een online aanmeldingssysteem. De bedoeling is dat jongeren samen met hun ouders hun favoriete scholen kiezen en zich vervolgens aanmelden. De schoolkeuze ligt immers niet alleen bij de ouders, ook jongeren hebben een mening. Om het gesprek hierrond aan te wakkeren, wordt elke Gentenaar geboren...

Schepen Tine Heyse en Guy Reynebau (voorzitter WoninGent, sp.a) gaven op 11 januari, gewapend met voorhamer en truweel, het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent in de Tichelrei. De renovatie moet het gebouw naar de 21ste eeuw loodsen en dit ook op het gebied van energiezuinigheid. Het totale kostenplaatje is om en...

Het Citadelpark is een iconisch park voor Gent. Het heeft niet alleen een grote historische waarde, het huisvest ook tal van aantrekkingspolen zoals het ICC, de kiosk, het SMAK,... Bovendien is de natuurwaarde van het park niet gering, er staan enkele oude en zeldzame bomen. Met zijn 15,3 hectare en centrale ligging heeft het bovendien potentieel om zijn troeven nog meer uit te spelen....

Na de zomer start de bouw van twee nieuwe fiets- en wandelbruggen rond de Zuiderpoort: eentje op de Stropkaai (zie beeld) en eentje onder de Sint-Lievenspoort. Ook de bouw van een fietstunnel onder de Dampoort start binnenkort.

“We hebben de voorbije jaren erg hard gewerkt om grote fietsprojecten te kunnen realiseren” zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. “Nu oogsten we de...

In de Gentbrugse Meersen staat naast het Vredesbos ook een vredesmonument. Het houten, acht meter hoge monument stelt een wapperende vredesvlag voor. Bezoekers kunnen het langs binnen tot boven beklimmen om een uitzicht over de Gentbrugse Meersen en het Vredesbos te krijgen. Helaas valt het monument af en toe ten prooi aan vandalisme. Aangezien vandalisme vaak nog meer vandalisme uitlokt,...

Pagina's