Actueel

Iedereen vanaf 3 jaar kan met een UiTPAS punten en voordelen sparen bij bezoeken aan de bib, het zwembad, muziekles, een theatervoorstelling, ... Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, geniet dankzij de UiTPAS van het kansentarief (20% van het standaardtarief). Het zijn de organisatoren/aanbieders en Stad Gent die samen die korting mogelijk maken (elk 40%).


Voor...

Het Afghaans nieuwjaar Noroez (Perzisch Nieuwjaar) valt op 21 maart, de dag van de lente, wanneer dag en nacht precies even lang zijn. De Afghaanse Nationale Unie in België eert elk jaar opnieuw deze mooie traditie. Dit jaar werd het feest georganiseerd door de Gentse Afghaanse Gemeenschap. Groen gemeenteraadslid Chris Maryns was aanwezig op deze viering. “We hechten veel belang aan goede...

De drempel tot de arbeidsmarkt verlagen voor wie het nodig heeft, is een speerpunt voor Groen Gent.  Niettegenstaande vooral Vlaanderen de hefbomen in handen heeft, zou de Stad met een eigen Gents Dienstenbedrijf Sociale Economie ook zijn verantwoordelijkheid opnemen, zo was voorzien in het Bestuursakkoord. Gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt volgt de ontwikkelingen nauwgezet op....

Maandag 3 april werd het Circulatieplan ingevoerd. Dat verliep erg vlot. "Er waren amper files, de door velen voorspelde chaos bleef uit." reageert Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. "Dankzij de vakantie krijgen de Gentenaars de tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe situatie, voor de scholen opnieuw opengaan."

De komende maanden zullen heel wat mensen niet...

Begin maart startten Stad Gent en OCMW Gent samen Foodsavers Gent op, een logistiek platform dat voedseloverschotten uit de Gentse regio recupereert en herverdeelt.

Voedseloverschotten worden verdeeld naar Gentse sociale organisaties. Het project helpt de klimaatimpact van het Gentse voedselsysteem te verminderen, genereert sociale tewerkstelling en geeft toegang...

Wat deze stad nodig heeft om de verkeersveiligheid van iedereen te verbeteren, is een structurele ingreep in het verkeer. Dat stelt Groen-fractieleider Bram van Braeckevelt. Bram komt tot die conclusie, nadat hij de voorbije jaren regelmatig vragen stelde aan de burgemeester over betere handhaving van de verkeersveiligheid.

Burgemeester Termont (sp.a) is bevoegd...

Gemeenteraadslid Sara Matthieu was één van de bijna 1000 Gentenaars die op 19 maart door Gent fietsten. Sara is het helemaal eens met de Fietsersbond en de andere organisatoren dat met het Circulatieplan de fietsers erop vooruit gaan.

​Velen denken dat het nieuwe Circulatieplan vooral gericht is op de vermindering van het autoverkeer en op een grotere...

Het Gentse mobiliteitsplan vormt een belangrijk onderdeel van de (beleids)transitie naar een meer leefbare stad. De voetgangerszone verdubbelt in omvang en Gent wordt omgebouwd tot een heuse fietsstad met een forse investering in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur.
 

Het openbaar vervoer krijgt een betere doorstroming. Tegelijkertijd zal het doorgaande...

Op dinsdag 28 maart stelden schepenen Elke Decruynaere en Filip Watteeuw vijf unieke speelcontainers voor. Containers? Jawel, verplaatsbare constructies vol speelelementen, ter grootte van een werfcontainer. Op de ene kan je klimmen, in de andere kan je fietsen, ze zijn alle vijf uniek.

FOTO INVOEGEN

Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: "Er zijn in Gent al...

Afgelopen week wijzigde de regeling van de verkeerslichten op de ring (R40). De werkzaamheden om de ring voor te bereiden op het Circulatieplan zijn daarmee helemaal klaar.


De Heuvelpoort, Dampoort en 12 andere locaties werden de voorbije maanden al onder handen genomen. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: "Deze ingrepen zorgen voor...

Pagina's