Actueel

De geplande "voelmaquette", een maquette in braille en grootletteraanduidingen waarmee blinden en slechtzienden het stadscentrum tactiel kunnen ontdekken, laat nog even op zich wachten. Die maquette komt er op de site van de Oude Vismijn. Groen gemeenteraadslid Zeneb Bensafia informeerde bij schepen van Welzijn en Gelijke kansen Tapmaz (sp.a) naar een stand van zaken. 

Schepen...

Vandaag maakt de Stad Gent bekend dat er onvoldoende geldige handtekeningen zijn verzameld voor een volksraadpleging over het Gentse Circulatieplan. En dus komt die er niet. Groen Gent en schepen Filip Watteeuw benadrukken dat ze echter blijvend in dialoog gaan met alle Gentenaars die bekommerd zijn, maar die mee willen blijven schrijven aan een positief toekomstverhaal voor Gent....

Stad Gent koopt jaarlijks een grote hoeveelheid werkkledij, -schoenen en andere beschermingsmiddelen aan voor haar personeel. Op de laatste gemeenteraad lag een technisch bestek voor dat voorschrijft dat deze kleding voortaan op sociaal verantwoorde wijze en CO2-efficiënt geproduceerd moet worden. Groen gemeenteraadslid Cengiz Cetinkaya benadrukte in zijn tussenkomst dat Gent hiermee...

De afgelopen dagen was er héél wat te doen over de tussenkomsten van OCMW ’s in diverse kosten. Elk OCMW kan zelf bepalen waarvoor ze naast het leefloon tussenkomen en waarvoor niet. Tussenkomst bij opname van de ouder in een woonzorgcentrum (wzc), tussenkomst bij tandprotheses…

Het was CD&V-kamerlid Nahima Lanjri die dinsdag de kat de bel aanbond. Ze vond het...

De stedelijke basisscholen De Loods, De Toverstaf en Victor Carpentier serveerden afgelopen dinsdag een gezonde, kraakverse en lekkere schoolmaaltijd voor hun leerlingen. Meer dan 500 kinderen namen deel aan deze duurzame lunch. 'Lunch met LEF' staat voor Lokaal, Ecologisch en Fair, is als sociaal project stevig ingebed in de lokale economie en heeft als basisdoel om gezonde én betaalbare...

Brugprojecten zijn een belangrijke hefboom om werkervaring op te doen voor jongeren voor wie de arbeidsmarkt niet evident is. De gemeenteraad keurde de uitbreiding van externe werkplaatsen goed. Voor fractieleider Bram Van Braeckevelt is dat een positieve zaak: "Op die manier kunnen jongeren ook beter inschatten of bv. kinderopvang iets voor hen is en er ook ervaring opdoen. Zeker voor wie...

De uitgebreide voetgangerszone doet ook elders in de stad dromen van betere straten voor Gent-genieters  en zwakke weggebruikers. Is na de herinrichting van Oudburg nu ook de Sleepstraat aan de beurt? Gemeenteraadslid Sara Matthieu zocht het uit.

De invoering van het Circulatieplan zorgt op heel wat plaatsen in onze stad voor meer leefbaarheid en extra ruimte voor voetgangers en...

Het experiment met de leefstraten in Gent kende de voorbije drie jaar een groot succes. Samen met vzw Lab van Troje werkten 30 straten in totaal 51 leefstraattrajecten uit.

 

De Gentse leefstraten dienden als inspiratiebron voor andere Europese steden en haalden een aantal prijzen binnen. Omdat Lab van Troje eind dit jaar ophoudt te bestaan, wordt  2017 een overgangsjaar:...

Sinds 2012 kunnen Gentenaars met een laag inkomen hun huisdier laten verzorgen en opvolgen in het dierendispensarium, een project in samenwerking met de Universiteit Gent en de Stichting Prins Laurent. De verzorging van kleine huisdieren gebeurt door studenten dierengeneeskunde, die op deze manier ervaring opdoen. Ze dienen er zowel preventieve (vaccinaties, sterilisatie en castratie) als...

Gent-Klimaatevent 20 april 2017. 'Gent klimaatstad. Samen naar 2030.'

De Stad Gent engageerde zich om haar C02-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Een engagement dat de Stad heel ernstig neemt en waarvoor ze volop bezig is te onderzoeken welke maatregelen nodig zullen zijn om dit te bereiken. 150 stakeholders werden uitgenodigd om daar samen over na te...

Pagina's