Actueel

Sinds begin dit jaar geldt de nieuwe transgenderwet. Dit betekent dat iemand die wettelijk van geslacht wil veranderen, niet per se eerst een operatieve geslachtsverandering moet ondergaan. De zware medische ingrepen zijn niet langer een voorwaarde omdat deze in strijd zijn met de Mensenrechten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Zeneb Bensafia informeerde bij schepen Bracke...

Onze lokale politie moet meer een weerspiegeling zijn van de Gentse samenleving. Het is een punt waar Bram Van Braeckevelt als gemeenteraadslid al langer op hamert. In de bevoegde commissie werd zopas de nota 'een vernieuwd diversiteitsbeleid' toegelicht. Een eerlijke analyse, volgens Bram, omdat de politie zelf erkent dat er nog werk aan de winkel is. 

Een politie die goed in de...

Loslopende honden in de groenpolen en parken schrikken niet alleen bezoekers en kinderen af, maar kunnen ook gevaarlijk zijn voor andere honden of dieren. Daarom vroeg Bram Van Braeckevelt aan schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens (sp.a) eind vorig jaar of de aanlijnplicht niet beter zichtbaar gemaakt kon worden. In de Gentbrugse Meersen staan bijvoorbeeld geen borden die dit aangeven. In...

Sinds januari '18 is het PWA-stelsel drastisch hervormd door de Vlaamse regering. Het nieuwe stelsel heet 'wijk-werken'. Bram Van Braeckevelt is weinig enthousiast over de hervorming, maar ondanks dat maken we er in Gent het beste van. Door de uitbreiding van het aantal taken waarvoor Wijk-werkers in aanmerking komen, bewijzen we dit weeral.

Bram loopt niet warm voor de hervorming....

39% van de Vlaamse basisscholen wisselde vorig schooljaar van directeur. Dat is een veel te hoog cijfer. De directeurs trekken al langer aan de alarmbel om de te hoge werkdruk aan te klagen. Daarom vroeg Zeneb Bensafia aan schepen Elke Decruynaere hoe zij staat tegenover de lopende acties in het onderwijs om meer aandacht te besteden aan de zorg van de leerlingen en hun omkadering. Daarnaast...

 

Ook al dalen de cijfers van de jeugdwerkloosheid, dat wil nog niet zeggen dat alle jongeren gebaat zijn met de reguliere aanpak. Take Off is begin deze legislatuur opgericht met als doelstelling kwetsbare jongeren toe te leiden naar een job. Bram Van Braeckevelt: " Deze jongeren staan niet langer open voor de begeleiding van de reguliere diensten. Jongerenorganisaties moeten als...

Gent zet zwaar in op autodelen: 20.000 autodelers tegen 2020 is het streefdoel. Dat is een haalbare kaart als je de cijfers bekijkt. Vandaag doen al 8.500 Gentenaars aan autodelen, dubbel zo veel als drie jaar geleden. Er zijn ook al 150 autodeelparkeerplaatsen, maar nog niet in alle deelgemeenten. Komen die er snel?

Voor Sara Matthieu die de cijfers opvroeg, is het duidelijk: “Gent...

Al in 2015 keurde de Gentse gemeenteraad een motie goed om statiegeld in te voeren. Niet meer dan logisch dat Tine Heyse positief antwoordde op de vraag van Sara Matthieu in de gemeenteraad om als Stad aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Deze alliantie bundelt de krachten van organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden rond één vraag aan de Nederlandse en Vlaamse...

Elke Decruynaere en Rudy Coddens maken van goed en betaalbaar wonen inzet verkiezingen!

‘Bakske vol’ op de nieuwjaarsreceptie van Team Gent op zondag 28 januari in de Balzaal van de Vooruit. Meer dan 350 mensen kwamen er kussen, klinken en praten. Rond 11.45 uur spraken Elke Decruynaere (Groen) en kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a) de Team Gentenaars toe....

Gentenaars doen het graag samen! In een nieuwe overeenkomst geeft Stad Gent  bewoners van 4 straten in Ledeberg de mogelijkheid om stukjes groen in de buurt van hun woning zelf in te richten en te beheren. Voor kleine zaken als te hoog gegroeid onkruid wordt er vaak naar het stadsbestuur gekeken om dat soort dingen op te lossen. Begrijpelijk, maar eigenlijk is het een goeie reflex om zelf...

Pagina's