Actueel

 

SamenLeven Is Mensenwerk. De ‘SLIM-nota’ stimuleert het positief samenleven tussen alle bewoners in onze stad. En dat is ook de juiste insteek, stelde Bram Van Braeckevelt op de jongste gemeenteraad.

 

Leefbaarheid van de buurten

Onze stad groeit onafgebroken...

De  fruitboompjes aan het Maaseikplein kunnen vandaag al op veel bijval rekenen, maar ze staan er slechts tijdelijk tot er een definitieve heraanleg komt. Gemeenteraadslid Sara Matthieu vroeg zich af of er elders in de stad permanent fruitbomen kunnen worden geplant.


Bij de (her)aanleg van straten en pleinen proberen we als Stad vandaag al zoveel als...

De Groen-fractie maakt al langer een punt van de aankoop van duurzaam hout. Niet altijd evident, maar met een nieuwe overheidsopdracht zet de Stad weer een stap vooruit, tot tevredenheid van Cengiz Cetinkaya.


Bij de goedkeuring van dit bestek op de gemeenteraad begon Cengiz met enkele globale beschouwingen, om het nut van dergelijk “bos-vriendelijk” bestek...

De Stad gebruikt al jaren geen pesticiden meer. Groen gemeenteraadslid Chris Maryns bood haar N-VA collega een mooi boeket veldbloemen aan, na diens uitval over het zogenaamde voortwoekerende onkruid in de stad. Jammer genoeg weigerde ze…
 

In juni en juli voeren de Gemeenschapswachten samen met de politie scherpere controles uit op de aanlijn- en opruimplicht voor hondenbaasjes. Tine Heyse, schepen van Dierenwelzijn, stak hen afgelopen zaterdag een handje toe.
 

Niets gaat boven een mooie wandeling in de Gentse straten, parken of natuurgebieden, zeker voor hondenliefhebbers en hun trouwe...

Tine Heyse, voorzitter van IVAGO gaf deze week samen met de Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tegen zwerfvuil en sluikstort, het startschot van hun zomercampagne. Dat gebeurde letterlijk vanuit de ‘luie zetel’. Onder de slogan “Doe alsof je thuis bent, gooi je afval niet op de grond” werd een tijdelijke woonkamer gebouwd op de Gentse Graslei van waaruit passanten...

Enkele gemeenteraadsleden fronsten de wenkbrauwen toen Groen-raadslid Dirk Holemans op de gemeenteraad zijn tussenkomst bij 'Ruimte voor Gent, structuurvisie 2030' begon met een grafiek.

Op de grafiek is duidelijk een verschil te zien tussen de nachtelijke temperaturen in Melle, Wondelgem en de Gent. Hiermee toonde Dirk aan dat de slechte ruimtelijke...

De intrekking van de boskaart leidde tot heel veel onduidelijkheid maar ook tot terechte bekommernissen van bosliefhebbers. Daarom vroeg Bram Van Braeckevelt naar de gevolgen hiervan voor de Gentse bomen.

  Intrekking Boskaart

Op 19 mei besliste de Vlaamse regering om de kaart met meest kwetsbare waardevolle bossen, kortweg de ‘boskaart’, weer in te trekken. Dit enkele dagen na...

Verder werk maken van de toekomst van deze stad, dat was de kernboodschap van Groen-fractieleider Bram Van Braeckevelt bij de bespreking van de jaarrekening 2016 en de budgetwijziging 2017. Het voorbije jaar gebeurde dat vooral door te investeren in betere bereikbaarheid van Gent, door werk te maken van de klimaatneutrale stad die Gent moet worden en door de stad voor te bereiden op de...

Stad Gent wil Gentenaren en Gentse bedrijven nu al optimaal begeleiden bij de overgang naar een lage-emissiezone vanaf 2020. Een vernieuwd subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit moet de Gentenaren hierbij helpen.


Op 1 januari 2020 wordt de hele Gentse binnenstad een lage-emissiezone (LEZ). Met het oog op een betere luchtkwaliteit en gezondheid...

Pagina's