Actueel

Dat er in Gent gezinnen met kinderen op straat moeten slapen, is al langer onaanvaardbaar voor de Groen fractie. Gezinnen met kinderen kunnen in de gewone nachtopvang terecht, maar iedereen voelt aan dat dat geen plek is voor kinderen. Daarom opende het Gentse OCMW samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) op 4 september een nachtopvang die enkel toegankelijk is voor gezinnen met...

Een petanquebaan, voetbalzone, schommel, avonturenparcours, heuvels,… maken van wat ooit een doorgangszone was voor bewoners, een leuke speel- en ontmoetingsplek voor jong en oud. Op zaterdag 9 september om 17u30 opent schepen van Jeugd Elke Decruynaere, samen met schepen van Openbaar Groen Rudy Coddens, officieel de heraangelegde groenzones tussen de Godelieve Joliestraat en Schoonakker in...

Op woensdag 6 september 2017 opende 't Groen Drieske in Gentbrugge officieel haar vernieuwde deuren. Wat vijf jaar geleden nog een kleuterschool was, groeide sinds 2012 uit tot een volwaardige basisschool voor de buurt. Daarvoor was een renovatie met uitbreiding van het gebouw nodig.

Niet enkel de school maar ook de stedelijke buitenschoolse opvang en Scouts en Gidsen Hubert de...

Wie het al meemaakte, kan het beamen: je fiets gestolen worden is echt niet fijn. Het risico op fietsdiefstal kan mensen tegenhouden om voor de fiets te kiezen, terwijl we dit net willen stimuleren. Bram Van Braeckevelt kaart dit probleem al langer aan bij de burgemeester. Hij vroeg eerder al om meer in te zetten op het voorkomen van diefstallen en het beter werk maken van het terugvinden...

Ook Gent heeft nu een deelfietsensysteem. Het Gentse deelfietsensysteem hanteert een ‘back-to-one’-principe, wat betekent dat de gebruiker zijn deelfiets altijd naar het startpunt moet terugbrengen. De Stad kiest bewust voor dat systeem: het is goedkoper, het vergt minder infrastructuur en is ook ecologischer. 

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit: “Met de Trapido-deelfietsen...

Kunnen geloof, spiritualiteit of je levensbeschouwing een rol spelen in je keuze voor een ecologische levensstijl? Vinden moslims of christenen inspiratie in religie rond ecologie en duurzaamheid? Of staat 'groen' zijn sowieso los van elke levensbeschouwing?

 

Een 'groen hart' is de gemeenschappelijke deler op deze dialoogavond. Yasmien Naciri (opiniemaker...

Het Nieuwsblad - 02 Sep. 2017

Containerklassen, overvolle lokalen, kamperen aan de schoolpoort ... Het is jarenlang krabben geweest om elk Gents kind een schoolbank te geven. Maar stilaan keert het tij. In Het Gemeenterapport scoort Gent 9 op 10 dankzij talloze nieuwbouwprojecten, en ook een beetje dankzij het online aanmeldingssysteem.

Eerste schooldag in basisschool De Loods in...

Leerkrachten en brugfiguren zien veel armoede op de Gentse scholen. Ze proberen kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te helpen. Maar wat kunnen ze doen? Om hierop een antwoord te vinden, startten het OCMW en het Huis van het Kind in 2015 het proefproject ‘Kinderen Eerst’. Een OCMW-medewerker kwam twee maal per week langs op school om welzijnsvragen van ouders te beantwoorden en de rechten...

Ook het komende schooljaar investeren we fors in veilige schoolomgevingen. Stad Gent voorziet een miljoen euro om de omgeving rond dertien scholen opnieuw aan te leggen. Ook de verkeerssignalisatie aan alle 161 scholen werd gescreend en waar nodig komt extra signalisatie.

Filip Watteeuw: "Gent maakt de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging op het vlak van wegenwerken. Veilig en...

Het nieuwe systeem van aanvullende financiële hulpverlening (AFH) is één jaar oud. Tijd voor een evaluatie dus. Het totale bedrag aan aanvullende steun werd in deze bestuursperiode verhoogd en het systeem werd hervormd, met prioriteit voor gezinnen met kinderen, in de strijd tegen kinderarmoede. Dit is nodig omdat het leefloon vandaag nog steeds onder de armoedegrens ligt. Voorlopig ziet het...

Pagina's