Actueel

Sinds kort hebben we in Gent de Trapido: 100 deelfietsen op vaste plaatsen in de stad. De markt van de deelfietsen is in volle evolutie. Privé-initiatieven waarbij de fietsen niet terug naar een vaste standplaats moeten, zien we in verschillende steden opduiken. Binnenkort ook in Gent, vroeg Sara Matthieu zich af?

Er zijn heel wat interessante evoluties op de deelfietsenmarkt. Je...

Kraken, het beweegt de gemoederen. En terecht, je wil het niet meemaken plots krakers in je huis te vinden als je van vakantie terugkomt bijvoorbeeld. Jammer genoeg grijpen rechtse partijen deze kwestie  aan om elke vorm van kraken te criminaliseren. De spijtige realiteit is echter dat mensen in extreme armoede soms onbewoonde panden moeten kraken uit noodzaak omdat er voor hen geen plaats...

Afgelopen zaterdag werd in het lokaal dienstencentrum de Thuishaven een sensibiliseringsmoment gehouden door en voor Gentse senioren met Afrikaanse roots rond de thema's pensioenen en gezondheid. Zeneb Bensafia nam met veel plezier deel aan deze activiteit.

Zeneb: “De warmte van de groep was meteen voelbaar en het enthousiasme voor de activiteit was groot. De Afrikaanse Federatie...

Eén van de uitdagingen van de Gentse werking rond internationale solidariteit is het actiever betrekken van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Deze verenigingen hebben een unieke band met hun thuisland en zijn ook in Gent zeer actief. Helaas is er weinig interactie tussen hun werking en onze dienst Internationale Solidariteit of met de adviesraden STANZ en GONZ. Hoe kunnen...

Op vrijdag 29 september 2017 opent de stedelijke basisschool De Regenboog in Wondelgem officieel de deuren van haar nieuwbouw.

 

Eerste leerling in Wondelgem stapte 188 jaar geleden door de schoolpoort

Het Stedelijk Onderwijs kent een lange traditie in Wondelgem, met wortels die teruggaan tot 1829. De voorbije decennia kende de school verschillende uitbreidingsprojecten....

Tijdens  een druk bijgewoonde studiedag op vrijdag 22 september  plaatsten de UGent, het VBJK en de Stad Gent de zorg voor kleuters in het onderwijs hoog op de agenda.

Dat een goede start op school belangrijk is, blijkt uit alle onderzoeken. Maar waarom blijven zoveel kleuters dan regelmatig afwezig op school? Een bevraging van ouders en onderzoek op scholen bracht volgende...

Het OCMW Gent is eigenaar van landbouwgrond in Afsnee. Daarvan komt dit jaar 10 hectare pachtvrij. Het gaat om vruchtbare grond geschikt als akkers of grasland. Een unieke opportuniteit voor het OCMW Gent en Stad Gent om deze gronden in te zetten voor een stadsgericht landbouwproject. Concreet gaat de Stad op zoek naar een of meerdere landbouwers die de grond kosteloos kunnen gebruiken ...

Fietsdiefstallen blijven een groot probleem in Gent. Ondanks het feit dat de politie er een prioriteit van maakt, blijft het aantal diefstallen stijgen. Tot nu toe zijn er dit jaar al 246 fietsen méér gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Bram Van Braeckevelt blijft dan ook de vinger aan de pols houden om het probleem terug te dringen.

Eerder al kaartte Bram de optie aan om ...

Goede eerstelijnzorg is in het belang van alle burgers. Mensen worden graag goed en snel geholpen bij medische of psychosociale problemen. Dit geldt des te meer voor maatschappelijk kwetsbare mensen.  Dit voorjaar heeft  minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg kenbaar gemaakt. Lokale besturen worden opgeroepen om samen met de belangrijkste zorgpartners vorm te...

De Gentse Groen-fractie bracht onlangs een bezoekje aan de collega's van Groen Links in Utrecht. vlnr: Bram Van Braeckevelt, Zeneb Bensafia, Tine Heyse, Sara Matthieu, Lot Van Hooijdonk en Thijs Weistra. 

 

 

 

 

 


Schepen Van Hooijdonk licht onder een stralend zonnetje de fietsroute langsheen de groene projecten toe. 20 jaar...

Pagina's