Actueel

Het college bereikte deze week een akkoord voor het budget 2018 en een meerjarenplan tot 2021. Het resultaat is een begroting in evenwicht. Daarmee neemt het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid.

Ten eerste kan de volgende legislatuur starten op een financieel gezonde basis. De schuld blijft onder controle. Dat er schulden zijn, is op zich geen probleem. Zolang de rekening op het...

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) lijkt voor veel mensen een ‘overzees probleem’, maar ook in Vlaanderen is dit thema actueel. Onderzoek in 2012 toonde aan dat in Vlaanderen 6761 meisjes en vrouwen mogelijk te maken krijgen met de praktijk. Met de komst van heel wat vluchtelingen de laatste jaren kan men stellen dat dit aantal alleen maar toegenomen is. Het is niet langer een ver-van-ons...

De vluchtelingenstroom is wat minder geworden, maar dat neemt niet weg dat er nog steeds heel wat mensen zijn die, op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek zijn naar een dak boven het hoofd. Onze stad moet zich voor hen blijven openstellen, vindt fractieleider Bram Van Braeckevelt. Bram informeerde bij bevoegd schepen Rudy Coddens naar een stand van zaken van de doorgangswoningen. Dit...

Na een weinig verheffende uithaal van de federale staatssecretaris van armoedebestrijding aan het adres van  enkele wetenschappers, trad professor Cantillon, experte terzake, staatssecretaris Demir (N-VA) bij: de federale regering zal er inderdaad niet in slagen de sociale minima op te tillen tot de armoedegrens. Armoedebestrijding is immers niet iets wat je er zomaar bijneemt maar vergt een...

Al 20 jaar lang zetten de Gentse brugfiguren zich in om ouders van schoolgaande kinderen nauwer te betrekken bij de schoolwerking. En met succes. Op 19 oktober 2017, de Dag van de Ouder, viert Onderwijscentrum Gent dit met een groots evenement, een publicatie en een Nederlands/Belgische documentaire.

 

Grootste brugteam ter wereld

Al 20 jaar slaan brugfiguren de brug...

Steeds meer Gentenaars maken gebruik van de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dat is natuurlijk een positieve zaak. Voor degenen die de boete effectief moeten betalen, bestaat er in Gent nog een extra verwittiging om een gerechtsdeurwaarder te vermijden. Toch wordt er finaal nog vaak beroep gedaan op de gerechtsdeurwaarder.

Voor de Gentenaars...

Gent telt 64.000 rioolroosters. Heel wat zaken - zoals sigarettenpeuken of frituurolie - worden vaak achteloos in een rioolrooster geworpen. Dit zorgt voor verstoppingen en extra kosten. Ook de milieu-impact is zwaar: gooi je iets in een rioolrooster, dan komt het nadien terecht in een gracht of waterloop in de buurt. Er loopt momenteel een brede sensibiliseringscampagne om mensen bewust te...

Het fietsgebruik in Gent gaat er sterk op vooruit. Dat is geweldig nieuws maar het zorgt ook voor nieuwe uitdagingen, vooral op de belangrijkste fietsassen. Sara Matthieu stelde voor een fietscode uit te werken i.s.m. de Fietsersbond. En die is er nu!

In fietsstad Kopenhagen hebben ze al een tijdje een fietscode: een aantal vuistregels die fietsen veilig en aangenaam maken. Nu is er...

Foodsavers is een project van Stad Gent en OCMW Gent dat voedseloverschotten recupereert en herverdeelt naar Gentse sociale organisaties. Het project werd in maart 2017 gelanceerd en schoot razendsnel uit de startblokken. Iets meer dan een half jaar na de start werd de ambitie van 100 ton gerecupereerd voedsel voor 2017 al verpulverd. Tot eind september werd al 156 ton aan overschotten...

Hoe kan het stadsbestuur burgerinitiatieven ondersteunen en versterken? Expert Michel Bauwens is de centrale gast van ons Groen café rond Commons. Hij vatte drie maanden onderzoek naar burgerinitiatieven en hoe het stadsbestuur die kan versterken, samen in een ‘Commons Transitie Plan’. Raadsleden Dirk Holemans en Caroline Van Peteghem gaan met hem in gesprek. 

Afspraak op dinsdag 12...

Pagina's