Actueel

Eind 16de eeuw was het nog een uit de kluiten gewassen kasteel, vandaag nog slechts een toren. Ooit werd het overgelaten aan het toenmalige lokale OCMW, met de bedoeling dat het gebruikt zou worden voor zorg, maar het werd verwaarloosd en verkommerde verder. Dat er van een kasteel nog slechts een toren overblijft, is op zich al een spijtige zaak voor de Gentenaars en voor de Gentbruggenaars...

Geveltuintjes fleuren hier en daar al de Gentse straten op, maar binnenkort zullen er ook meer groenslingers te zien zijn. Dat zijn klimplanten die langs een kabel, dwars over de straat, van gevel naar gevel groeien. Een prima oplossing om meer groen te creëren in smalle straten zonder bomen. 

Het reglement voor deze groenslingers werd goedgekeurd op de gemeenteraad van afgelopen ...

Vorige week opende Gents onderwijsschepen Elke Decruynaere samen met haar collega Martine De Regge een - letterlijk en figuurlijk - bijzondere school. De buitengewone basisschool De Zonnepoort werd al in 1965 opgericht, maar het gebouw had haar beste tijd gehad. Er staat nu een spiksplinternieuwe passiefbouw waarin 180 leerlingen van van het type 2-basisonderwijs (matige tot ernstige mentale...

Gent is een boeiende en diverse stad. Als grote stad in Vlaanderen worden we steeds meer een 'majority-minority city', een stad waarbij de minderheden samen de meerderheid vormen. Logisch dus dat het samenwerkingsverband 'Gent, Stad in Werking' regelmatig focust op diversiteit. Er is immers een economische én maatschappelijke behoefte om de Gentse arbeidsmarkt verder te diversifiëren. 

...

De uitbouw van de groenpolen aan de rand van Gent zijn een werk van lange adem, maar worden stap voor stap gerealiseerd. Voor de Gentbrugse Meersen heeft de Stad twee aankoopovereenkomsten klaar. De aankoop van de percelen in de Oude Scheldeweg liggen ter goedkeuring voor op de volgende gemeenteraad. Op die manier kan nu ook het noordelijke deel verder ingericht en publiek toegankelijk...

Op vraag van buurtbewoners wordt een stukje overbodige straat omgespit. In de plaats komt er een moestuin. Er is ook ruimte voor extra fietsenstallingen.

 "Het plein wordt daardoor veiliger en buurtbewoners kunnen zich uitleven in de moestuin."Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Door een slimme herinrichting van de beschikbare ruimte...

Van 14 februari tot en met 1 maart kan je in het Vredeshuis een kleibeeldje maken voor vrede. Het project Coming World x Remember Me startte in 2014 en zal tegen eind maart 600.000 beeldjes voortbrengen die samen een grote land-artinstallatie zullen vormen in Ieper. Daarbij staat elk beeld voor een van de 600.000 slachtoffers die in België het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bij...

In de Hoornstraat, op de hoek met de Veldstraat, zijn in het trottoir aan de vroegere bakkerij Bloch drie ‘Stolpersteine’ ingemetseld. Deze struikelstenen, met de namen van 3 gedeporteerde Joodse Gentenaars, zijn een blijvende herinnering aan de deportatie door het naziregime. De herdenkingsstenen werden geplaatst in aanwezigheid van Jacques Bloch, voormalig patissier en kleinzoon en neef...

Afgelopen zaterdag werd in Afsnee een nieuw stadsgericht landbouwproject voorgesteld. Op 10,7 ha landbouwgrond van het Gentse OCMW gaan twee biolandbouwers een unieke samenwerking aan met een lokale veehouder. De landbouwers krijgen de gronden voor minstens 9 jaar in bruikleen van Stad Gent, die de gronden in opstal krijgt van het OCMW. Vanaf april kunnen Gentenaren er terecht om zelf groenten...

Op woensdag 7 februari 2018 opende OverKop Gent zijn deuren in de Drabstraat 18. Dit Huis Voor Jongeren is een plek midden in de stad, waar ze kunnen chillen, activiteiten meepikken, maar ook een luisterend oor en therapeutische hulp vinden. Eén op de vijf jongeren kampt met psychische of emotionele problemen. Hen ondersteunen en naar hen luisteren kan erger voorkomen.

OverKop Gent...

Pagina's