Aanmelden voor burgerkabinet over circulatieplan kan nog steeds

Caroline Van Peteghem - Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking - 18 april 2016 - Vraag aan Burgemeester Termont (sp.a)

Wil jij graag deelnemen aan het burgerkabinet van Gentenaars die het circulatieplan zullen evalueren in de maanden na de invoering op 3 april 2017? Misschien ben je dan bij een poging om je aan te melden op een webpagina gestoten waar verkeerdelijk een einddatum voor aanmeldingen was vermeld. Geen nood. Op vraag van Groen-raadslid Caroline Van Peteghem verduidelijkte burgemeester Termont dat aanmelden nog altijd mogelijk is. Surf naar go.stad.gent/burgerkabinet of bel naar Gentinfo op het nr 09.210.10.10. Hier lees je al meer over de plannen met het burgerkabinet.
Wie zich aanmeldt, is nog niet zeker van deelname. Er zal immers een representatief staal van de Gentse burgers geselecteerd worden uit de geïnteresseerden (om te komen tot een goede mix volgens geslacht, leeftijd, spreiding over wijken etcetera). Tegen de zomer weten we meer over de procedure die zal worden gevolgd. In het najaar 2016 begint de effectieve samenstelling van het burgerkabinet. De werkzaamheden van dat burgerkabinet starten ten vroegste in de zomer van 2017. We houden je op de hoogte!

Tags: