Aangepaste mandatenlijst Groen-fractie

Op 27 juni publiceerde de Groen-fractie de lijst van de schepenen en gemeenteraadsleden van Groen met al hun mandaten, en de resp. vergoedingen die ze per mandaat in 2016 mochten ontvangen en het aantal vergaderingen dat ze bijwoonden. Ondertussen hebben we deze lijst aangevuld met de drie OCMW-raadsleden. 

Bijlagen: