Aangepaste begroting zet in op meer artikel 60-plaatsen en SVK-woningen

Groen OCMW-fractieleider Evita Willaert besloot vorig jaar op de raad haar tussenkomst over de meerjarenbegroting met de belofte dat het bestuur extra zou inzetten op artikel 60 tewerkstelling, wanneer de kans zich zou voordoen. Deze week stelde het Vast Bureau van het Gentse OCMW de budgetwijziging voor 2014 vast, alsook de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019. Inhoudelijk zijn de doelstellingen niet gewijzigd, maar op bepaalde acties wordt nu meer ingezet. In het oorspronkelijke meerjarenplan werd al een aanzienlijke uitbreiding van het aantal artikel 60-tewerkstellingsplaatsen voorzien, van 350 naar 445; met extra middelen zal hier nu nog meer op ingezet worden, zodat tegen 2019 dagelijks gemiddeld 475 mensen aan het werk zijn binnen dit statuut. Voor het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) was een uitbreiding voorzien met 25 woningen naar 138, daar komen nu nog eens evenveel woningen bij. Dit is mogelijk dankzij het nettoresultaat van een aantal interne en bovenlokale meevallers en tegenvallers. Evita onderstreepte dat het bestuur hier de goede keuzes maakt, gezien er extra kan ingezet worden op zaken die voor cliënten echt een verschil kunnen maken om stappen vooruit te zetten.

Tags: 

Datum agenda: 

vrijdag, juli 4, 2014