"Hongaars LGBT-beleid is stresstest voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens"

09 April 2020

Naast Gents gemeenteraadslid is Fourat Ben Chika in zijn hoedanigheid als senator, algemene rapporteur LGBTI in de Raad van Europa. Samen met Petra De Sutter schreef hij een opiniestuk over de alarmerende situatie op het vlak van mensenrechten van transpersonen in het Hongarije van Orban. Het volledige opiniestuk verscheen op zizomag.be. Wij vatten het hier voor jou samen.

Wat vooraf ging

Premier Orban van Hongarije riep naar aanleiding van de coronacrisis de noodtoestand uit voor zijn land en dat voor onbepaalde tijd. Op die manier krijgt Orban een vrijgeleide om mensenrechten in te perken.

"Uitgerekend op ‘Trans International Visibility Day’ diende de partij van Orban, Fidesz, een voorstel in om het onmogelijk te maken voor transpersonen om hun geslacht aan te passen op officiële documenten." - Fourat Ben Chika

Al voor de coronacrisis waren minderheden in het vizier van Orban. Uitgerekend op ‘Trans International Visibility Day’, 31 maart, diende de partij van Orban, Fidesz, een voorstel in om het onmogelijk te maken voor transpersonen om hun geslacht aan te passen op officiële documenten. Orbans amendement wil namelijk dat op alle officiële documenten niet langer het “geslacht” wordt vermeld, maar het “geslacht bij geboorte”. Daardoor wordt het leven van transpersonen in Hongarije zo goed als onmogelijk gemaakt.  Dit zet de deur open naar verdere discriminatie van deze mensen in verschillende beleidsdomeinen.

Streven naar vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid

"Hoe sluit je een arbeidsovereenkomst af als je niet ten volle erkend wordt als werknemer(ster)? Hoe vind je toegang tot de gezondheidszorg als je voor de overheid de facto niet bestaat. Hoe vind je een woning als je nergens welkom bent. Op een overheid die er alles aan doet om transpersonen te stigmatiseren kan je niet rekenen voor de  bescherming van je vrijheid, waardigheid en streven naar rechtvaardigheid", zo ligt Fourat toe.

Wat is er toch aan de hand?

Het is duidelijk dat de emancipatie van de LGBT-gemeenschap teruggeschroefd is in Hongarije. Het is de transgemeenschap die er als eerste de prijs voor betaalt. Deze pogingen om de LGBT-gemeenschap verder te marginaliseren kan men best begrijpen door de link te maken met de toenemende anti-gender en anti-choice bewegingen die we vandaag kunnen vaststellen doorheen Europa. Van abortuswetgevingen die in Spanje en Polen onder druk staan tot het schrappen van genderstudies in Hongarije. De pogingen om de traditionele gezinswaarden te promoten kunnen een gevaarlijk vehikel worden om fundamentele mensenrechten terug te schroeven.

Orban maakt van de coronacrisis misbruik om zijn agenda door te drukken gaat Fourat verder. Reeds in 2015 zei Orban zonder enige schroom dat ‘LGBT-rechten een bron zijn voor goeie grappen. En dat homoseksuelen zich maar niet provocerend moet gedragen zoals we we zien in andere westerse landen’. Maar Orban is niet alleen. De burgermeester van Budapest István Tarlós is van mening dat homoseksualiteit ‘onnatuurlijk en weerzinwekkend’ is.

Solidariteit mag geen hol begrip worden

“We moeten dit van nabij blijven opvolgen, ook op lokaal niveau kunnen we de druk opvoeren. Dit is althans wat ik ga doen in de Gentse commissies en de gemeenteraad.” - Fourat Ben Chikha

Voor zowel het Europees Parlement als de Raad van Europa zal wat er vandaag in Hongarije gebeurt beschouwd worden als een stresstest voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

We hebben een Europa nodig dat zich solidair toont met alle minderheden. Dat ervoor zorgt dat minderheden geen pasmunt worden in tijden van crisis.

De weg naar een Hongaarse samenleving die de LGBT-gemeenschap erkent en viert in al zijn diversiteit lijkt nog ver weg, maar die dag komt. Want we weigeren te aanvaarden dat binnen de Europese Unie rechten worden teruggeschroefd, daar hebben velen te hard voor gestreden.

Eén ding staat vast zegt Fourat: “We moeten dit van nabij blijven opvolgen, ook op lokaal niveau kunnen we de druk opvoeren. Dit is althans wat ik ga doen in de Gentse commissies en de gemeenteraad.” 

 

Beeld: wikipedia commons