Een thuis die versterkt. Aangevuurd door gasten. Voluit plezier. Vechtend voor kansen.

05 December 2019

Een thuis die versterkt. Aangevuurd door gasten. Voluit plezier. Vechtend voor kansen.

Zo luidt de missie van vzw Jong waarmee ze jaarlijks 4.000 kinderen en jongeren en hun omgeving bereiken. Het toont mooi aan dat jeugdwelzijnswerk veel meer is dan enkel het organiseren van leuke activiteiten met kinderen en  jongeren. Ze bieden een groepsgericht vrijetijdsaanbod om kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, te versterken. Maar naast het pure vrijetijdsaanbod, wordt ook aan de slag gegaan met hulpvragen van kinderen en jongeren, hun stem wordt versterkt en er worden bruggen gebouwd naar andere instellingen zoals scholen, politie, welzijn … zodat die in hun werking meer rekening houden met die doelgroep. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over laagdrempelig werken, zelf de hand reiken i.p.v te wachten tot het kind/de jongere met een probleem komt …

Ook is het van belang te vermelden dat Jong vzw ook doorgroeimogelijkheden biedt aan jongeren. Ongeveer 20% van de medewerkers zijn mensen uit de doelgroep die via vzw Jong een job, coaching en ondersteuning krijgen, binnen de lokale diensteneconomie. De vzw telt ook meer dan 320 vrijwilligers, animatoren en stagiaires, deels uit de doelgroep. Deze aanpak vergt veel coaching, maar biedt een enorme springplank. En deze medewerkers brengen veel waardevolle kennis en achtergrond mee die zij inzetten voor de volgende generatie.

Kortom; dit integraal werken met de doelgroep is de kern van het jeugdwelzijnswerk. Net daarin verschilt het van het vrijwillig jeugdwerk. En de noden nemen toe.  Het rugzakje van de kinderen en jongeren die vzw Jong bereiken, wordt zwaarder. De problemen waarmee zij geconfronteerd worden in hun omgeving, zijn niet min: geweld, mishandeling, dakloosheid, kinderarmoede, psychische problemen, drugsgebruik ...

We laten ons daardoor niet ontmoedigen, en ook niet door het hardnekkige misverstand dat jeugdwelzijnswerk enkel een vrijetijdsaanbod zou aanbieden.  Momenteel loopt een inhoudelijk traject met tal van organisaties die werken met deze doelgroep: hoe kan er nog meer impact behaald worden, met de middelen die beschikbaar zijn. We merken daar heel wat goede wil voor een hechte samenwerking tussen Stad én middenveld om de toenemende complexiteit van hulpvragen te blijven aanpakken, binnen het budgettair kader. 

Stad en Jong beslisten eind 2018 samen om een audit te laten uitvoeren omwille van de toenmalige financiële situatie. Het rapport werd opgeleverd in juni 2019. Er werden géén financiële onregelmatigheden vastgesteld, maar er zijn wel aanbevelingen mbt efficiëntie en impact op de doelgroep.  Vzw Jong erkent het resultaat van de audit (en de nood aan verbetering van interne processen en procedures) en heeft ondertussen heel wat stappen gezet of is reeds maatregelen aan het voorbereiden.  Interne processen worden geformaliseerd, het personeelskader wordt gereorganiseerd (met focus op het reduceren van het middenkader ten voordele van meer ondersteuning voor de jeugdwelzijnswerkers op het terrein), er worden ook meer samenwerkingsverbanden aangegaan met andere partners in de wijken. Ondertussen legde de vzw ook een positief jaarrapport voor voor 2018. Door eerdere inspanningen binnen vzw Jong en de Stad is de vzw terug financieel gezond. We mogen ook de return van het jeugdwelzijnswerk niet vergeten: door preventief te werken wordt de kostprijs voor repressie, noodhulp e.d. sterk verminderd.

Dit is een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid. De Stad Gent neemt haar verantwoordelijkheid op door het budget voor jeugdwelzijnswerk in overeenstemming te brengen met het stijgend aantal kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met toenemende noden.  En vzw Jong onderneemt ook de nodige acties om de middelen en de energie maximaal in te zetten op de vloer, bij de doelgroep. Dit gebeurt in onderling vertrouwen en in een goede relatie.

In een maatschappij waarin sociale rechten worden afgebouwd, blijven we inzetten op het vergroten van de slagkracht en de impact van het jeugdwelzijnswerk ter versterking van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. En we doen dit niet alleen. Ook andere jeugdwelzijnswerkingen en zelforganisaties werken volop mee en zullen een rol spelen in hoe we het jeugdwelzijnswerk de komende jaren verder vorm geven.

Voor een warme stad met een hart voor sociaal werk en middenveld. 

Wie kennis wil maken met vzw Jong, wat ze de afgelopen 15 jaar betekenden voor onze Stad en waar ze de komende jaren meer op willen inzetten is op zaterdag 15 december welkom in de Vooruit.  Via debat, toneel, een tentoonstelling, een kunstatelier, een speeldorp en een fuif, wordt 15 jaar vzw Jong in Gent in beeld gebracht en gevierd.