8. Ga voor echte gelijke kansen en erken eindelijk superdiversiteit als het nieuwe normaal

We vragen aan de volgende Vlaamse regering om:

  • De voorwaarden voor aanwervingen bij de lokale overheid te versoepelen om ook de onzichtbare drempels voor een meer diverse instroom bij het personeel weg te nemen. Inclusief het onderscheid tussen een verkorte en een volledige aanwervingsprocedure.
  • Toegankelijke en gratis inburgeringstrajecten te voorzien.
  • Praktijktesten op de woning- en arbeidsmarkt in de wetgeving te verankeren en een geloofwaardige bijdrage van de Vlaamse regering te leveren aan een nationaal actieplan tegen discriminatie.
  • Werk te maken van laagdrempelig onthaal van slachtoffers van discriminatie.

 

Hoe pakken we dit aan in Gent?

We staan zelf in voor de praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt en bewezen dat deze zinvol zijn in ons streven naar een discriminatie-vrije samenleving.

We komen nog steeds financieel tussen voor de lessen NT2 (Nederlands als tweede taal) en MO (onderwijs in moedertaal) voor verplichte inburgeraars die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. We betalen dit momenteel met lokale middelen, die beter kunnen geïnvesteerd worden in andere inburgeringsinitiatieven. Zo draaien de nieuwe participatietrajecten voor inburgeraars ook  grotendeels op lokale middelen.

 

Ons toekomstidee voor Gent

 

We maken komaf met discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt, ook door juridisch te vervolgen. We zullen deze procedure als stad mee financieel ondersteunen duidelijk te maken dat we discriminatie in Gent niet langer dulden.

Het uitvoeren van praktijktesten op de woningmarkt blijft nodig. Als anderen nalaten initiatieven hierrond te nemen, willen we dat tegen professionele makelaars die blijvend discrimineren effectief een burgerrechtelijke procedure wordt opgestart als laatste mogelijkheid om discriminerende makelaars te sanctioneren. Hetzelfde geldt voor discriminatie op de arbeidsmarkt. Als praktijktesten tonen dat werkgevers discrimineren, moeten zij juridisch vervolgd worden.

Recent responses