50 plaatsen meten luchtkwaliteit Gent

Tine Heyse – publieke meetcampagne luchtkwaliteit – 13 mei 2016 - Stadhuis 

 

Om een beter beeld te krijgen van de Gentse luchtkwaliteit meet de Stad Gent i.s.m. de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vanaf juni gedurende een half jaar de luchtkwaliteit in 50 straten. Na een publieke oproep bij de Gentenaars om meetlocaties voor te stellen, werden uit 348 inzendingen 50 locaties weerhouden. Op deze locaties zullen de concentraties stikstofdioxide gemeten worden. Stikstofdioxide (NO2) is een goede indicator om de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit te bepalen. De meetresultaten worden in de eerste helft van 2017 verwacht en zullen de Stad een beter inzicht bieden in de actuele luchtkwaliteit en zodoende een belangrijke input leveren voor verdere beleidsinitiatieven inzake luchtkwaliteit. Via deze meetcampagne wil de Stad Gent de Gentenaars bewust maken van het belang van gezonde lucht en hen stimuleren om zelf ook hun steentje bij te dragen. Schepen van Leefmilieu Tine Heyse: “Voor een goede luchtkwaliteit in de stad is het belangrijk dat Gentenaars ook stilstaan bij de impact van hun eigen gedrag. Mensen kunnen er voor kiezen om zich zoveel mogelijk op een duurzame manier te verplaatsen. Te voet, met de fiets of het openbaar vervoer is altijd het beste.” Op www.stad.gent/meetdelucht geeft de Stad nog meer tips over wat de burger zelf kan doen om zijn/haar steentje bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.
 

Tags: