2000 bijkomende fietsenstallingen aan station Gent-Sint-Pieters

Tegen midden 2017 zullen er 2000 extra fietsenstallingen bijkomen in de ondergrondse fietsparkeerplaats van het station Gent-Sint-Pieters. Dit gebeurt door middel van ‘etagerekken’, zodat er op hetzelfde oppervlak extra fietsparkeercapaciteit wordt gecreëerd.

Momenteel telt de ondergrondse fietsparkeerplaats 7.600 fietsenstallingen. In de verdere toekomst zal dit aantal nog opgetrokken worden naar 13.500. Dat gebeurt door de uitbreiding van de bestaande ondergrondse fietsparkeerplaats tot aan het Koningin Mathildeplein en door de realisatie van een extra ondergrondse fietsparkeerplaats onder de treinsporen tussen de Prinses Clementinalaan en de Sint-Denijslaan. De realisatie van de extra fietsenstallingen wordt gefinancierd door Stad Gent en de NMBS.

Tags: