20.000 autodelers tegen 2020

Filip Watteeuw en Tine Heyse – Persbericht 14 april 2016

 

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Schepen Filip Watteeuw: “Door deze geïntegreerde aanpak is dit Gentse Autodeelplan uniek in Vlaanderen. Het stadsbestuur wil de drempel om aan autodelen te doen zo laag mogelijk maken. Autodelen zit duidelijk al in de lift. Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaars toont aan dat het aantal Gentse gezinnen dat aan autodelen doet, sterk gestegen is. Een erg positieve evolutie, want elke auto die gedeeld wordt, kan tot 12 particuliere auto’s vervangen. Reken maar eens uit hoeveel parkeerplaatsen er zo gevrijwaard blijven. Het is ook op deze manier dat Gent bereikbaar blijft en dat er meer leefkwaliteit komt in de stad. Het doel is daarom om autodelen in de toekomst minstens even evident te maken als het hebben van een eigen wagen.” Schepen Tine Heyse: “Door autodelen én milieuvriendelijke deelwagens te stimuleren, draagt dit plan bij tot een leefbare stad met een betere luchtkwaliteit. Dit heeft een gunstig effect op de gezondheid van alle Gentenaars. Door het inzetten op autodelen wordt ten slotte ook de klimaatimpact van het lokale transportsysteem ingeperkt.”

 

Meer informatie kan je hier terugvinden.

Tags: