1 jaar voor de invoering van het Circulatieplan: Gentenaars nemen opvallend vaker de fiets

Filip Watteeuw – persmoment 1 april 2016

 

Een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Gentenaar in 2015 wijst uit dat het fietsgebruik van de Gentenaars in de laatste 3 jaar met meer dan een derde toegenomen is tot 30 procent. In 2012 was dat nog 22%. Het autogebruik is dan weer afgenomen met 9 procentpunten sinds 2012. Dat betekent dat de Gentenaars al enige tijd bezig zijn met de omschakeling richting duurzame mobiliteit. Een fijne vaststelling, zeker met het oog op de veranderingen die er aankomen bij de invoering van het Circulatieplan voor de binnenstad op 3 april 2017. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: “De inspanningen van dit stadsbestuur om van Gent een duurzamere stad te maken op het vlak van mobiliteit lonen. De laatste drie jaren is daar dan ook veel in geïnvesteerd. Ik ben blij dat we daar nu al de vruchten kunnen van plukken.”

 

 

Tags: