1 jaar Gents klimaatplan in 10 markante cijfers

Eén jaar na de lancering van haar Klimaatplan blikt de Stad Gent terug op de meest markante resultaten van 2015.


Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn, zonder negatieve impact op het klimaat. Een jaar geleden lanceerde de Stad Gent daarom haar klimaatactieplan.


In 2009 engageerde Gent zich via het Burgemeestersconvenant om onze lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % terug te dringen ten opzichte van 2007. Het Gents Klimaatplan 2014-2019 bevat acties om deze 2020 doelstellingen al in 2019 te halen. De Stad heeft bovendien gekozen voor een sociaal klimaatbeleid. Het Klimaatplan omvat daarom ook specifieke maatregelen om energiearmoede te bestrijden.


Gent nam ondertussen ook een volgende stap. In het najaar van 2015 besliste de Gentse gemeenteraad als eerste Belgische stad om het nieuwe Europese Burgemeestersconvenant te ondertekenen, waarmee Gent zich engageert om tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met minstens 40 % te verminderen.


Om het Klimaatplan te realiseren, investeert de Stad Gent tot 2019 ruim 105 miljoen euro in maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is er nog een budget van 40 miljoen euro voor maatregelen die onrechtstreeks bijdragen aan een lagere uitstoot.

Benieuwd naar alle cijfers? Lees ze in het volledige persbericht

Tags: