159 vaststellingen van sluikstort tijdens de handhavingsweek

Stad Gent  organiseerde van 18 tot 24 september een  handhavingsweek waarbij  IVAGO, Politie (Overlastteam en Wijkpolitie), Gemeenschapswachten en Dienst Toezicht extra controles op  sluikstorten uitvoerden. Die extra inspanningen leverden in totaal 159 vaststellingen op, waarvan 88 GAS-vaststellingen met onbekende dader, 67 GAS-vaststellingen met bekende dader, 2 PV’s met onbekende dader en 2 PV’s met bekende dader. Dienst Toezicht heeft bijkomend ook controles gedaan op het foutief aanbieden van bedrijfsafval, maar de verwerking van die gegevens is nog niet voltooid.

De extra inzet tijdens de handhavingsweek heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Er werden meer vaststellingen dan gemiddeld gedaan. Ter vergelijking werden er 776 vaststellingen in heel 2016 gedaan (GAS en PV) op sluikstort.

Tine Heyse is tevreden met de resultaten van de handhavingsweek:

“We wilden met deze handhavingsweek niet enkel de pakkans voor daders vergroten, maar vooral ook het probleem van sluikstorten en zwerfvuil nog eens extra onder de aandacht brengen. De pakkans werd duidelijk vergroot en de problematiek kreeg aandacht in de media.”

Niettemin blijft het vatten van daders moeilijk. Dit blijkt ook uit de cijfers van de vattingen. Er werden beduidend meer vaststellingen gedaan met onbekende dader dan met bekende dader.

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door de Juridische Dienst die GAS-boetes zal opleggen. Aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket.

Tags: