13 extra medewerkers voor de begeleiding van vluchtelingen

Bram Van Braeckevelt – Commissie Welzijn, Werk en Milieu – 17 mei 2016 – Vraag aan schepen Coddens (sp.a) 

 

Stad, OCMW en VDAB zullen 13 extra medewerkers in dienst nemen om vluchtelingen beter te begeleiden naar werk. Dat antwoordde schepen van Werk Coddens (sp.a) op de vraag van Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt.


Stilaan wordt verwacht dat de eerste vluchtelingen in Gent hun opvangcentra zullen verlaten. Onderwijs en opleiding, huisvesting maar ook werk zijn, net als voor elke Gentenaar, ook voor oorlogsvluchtelingen belangrijk. Maar dit gaat niet vanzelf. Bram vroeg reeds eerder naar de ambities van de Stad terzake, nu kon schepen Coddens bevestigen dat er de nodige middelen worden vrijgemaakt. Op verschillende niveaus en middelen wordt ingezet op extra begeleiding, samen met andere betrokken diensten, van bij de VDAB tot het OCMW en Dienst Werk. Zo start de begeleiding naar werk reeds in de opvangcentra, om de aanwezige talenten van de vluchtelingen al in kaart te brengen. Daarnaast zullen met Europese  middelen 6 extra personeelsleden ingezet worden voor taalbegeleiding, artikel 60-tewerkstelling en het sensibiliseren van werkgevers.


Bram reageerde tevreden. Dit toont dat de Stad het toekomstperspectief van vluchtelingen naar werk au sérieux neemt.
 

Tags: