130 netheidscharters.130 x bedankt!

Afgelopen vrijdag werden ruim 100 vrijwilligers van de netheidcharters getrakteerd op een rondleiding en een bedankingsreceptie op het stadhuis. Gentenaars die een netheidscharter ondertekenen verbinden zich er vrijwillig toe om een steentje bij te dragen aan een propere stad. En met succes. Het aantal initiatieven nam het voorbije jaar sterk toe van 80 eind vorig jaar tot ruim 130 vandaag. De netheidscharters vormen een onmisbare schakel in het beleid voor een propere stad.

 

“Deze vrijwilligers rapen niet enkel zwerfvuil op, ze geven ook het goede voorbeeld. Een propere buurt is belangrijk voor de hele stad en voor elke wijk. Want een propere buurt verhoogt niet alleen de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Het is gewoon ook veel gezelliger en aangenamer voor iedereen. Daarom 130 keer bedankt!” Tine Heyse, schepen van Milieu.

 

Met een netheidscharter verbinden vrijwilligers zich om regelmatig initiatieven te nemen om hun straat, buurt of parkje te helpen proper houden. IVAGO zorgt voor het nodige materiaal zoals knijpers, handschoenen en speciale vuilniszakken of containers en maakt afspraken voor het ophalen van het verzamelde afval. Daarnaast zijn de deelnemers ook verzekerd.

 

De vrijwilligers zijn vrij om hun initiatieven in te vullen. Het gaat van de individueel geëngageerde burger die wekelijks een rondje in de wijk doet om blikjes, fruitschillen, papiertjes en andere rommel op te rapen tot goed georganiseerde buurtinitiatieven die niet alleen zwerfvuil verzamelen, maar ook projecten opzetten met de wijkschool of nieuwe buren informeren over de afvalinzameling in Gent.

 

Zin om mee te doen? Alle info op https://ivago.be/schone-buurt/gent/wat-kan-jij-doen#nhch

 

Tags: