10 doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen, kleine maar belangrijke stap

Op de Gentse gemeenteraad werd de subsidieovereenkomst voor 10 doorgangswoningen voor erkende vluchtelingen goedgekeurd. Groen gemeenteraadslid Bram Van Braeckevelt stelde dat dit een kleine, maar belangrijke stap is. Noodwoningen en transitwoningen zijn onmisbaar voor Gentenaars die na een incident of onbewoonbaarheid hun woning moeten verlaten. De uitbreiding van de capaciteit van deze woningen is logisch: enerzijds zijn er in de stad sociale woningen die leegstaan in afwachting van de renovatie. Anderzijds moeten de oorlogsvluchtelingen na erkenning twee maand de opvang verlaten. Dit is bijzonder kort om een woning in Gent te vinden, zeker met een beperkt inkomen. Deze 10 extra woningen zouden tijdelijk aan hen toegewezen worden, zodat ze met begeleiding van het CAW een andere woonst kunnen vinden. Maar daarmee zijn we er niet, stelde Bram Van Braeckevelt. Er zullen meer dan 10 extra doorgangswoningen nodig zijn. Niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook voor de Gentenaars in hoge woningnood. De druk op de sociale en reguliere huisvestingsmarkt blijft immers te groot. We wachten op de Vlaamse regering om in versneld tempo bijkomende sociale woningen te bouwen. Zo niet, is het bijna voorspelbaar dat we eerder vroeg dan laat met nieuwe daklozen zullen worden geconfronteerd.

Tags: