Één jaar zone 30 in Gentse binnenstad: snelheid gedaald, minder ongevallen

Filip Watteeuw – persbericht 17 maart 2016

In de binnenstad van Gent geldt sinds een jaar de ‘zone 30’. Metingen hebben aangetoond dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen significant daalde. Daar bovenop is ook het aantal verkeersongevallen in de binnenstad sindsdien met 10% gedaald. Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw is bijzonder tevreden: “Gent wordt veiliger voor alle weggebruikers. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ons mobiliteitsbeleid.” Vóór de invoering van de ‘zone 30’ over het hele gebied binnen de R40 in Gent werden er in 32 straten snelheidsmetingen uitgevoerd. Die metingen gingen ook door na de invoering ervan. Uit de vergelijking blijkt dat in 29 straten de snelheid van 85% van de voertuigen (*) is verminderd van 40km/uur naar 36 km/uur. Het totale aantal ongevallen is met 10% gedaald. De ongevallen met lichtgewonden zijn met 22% gedaald, die met zwaargewonden zelfs met 26%.
 

(*) De zogenaamde ‘V85’ is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale omstandigheden. Deze regel weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van automobilisten als veilig beschouwt in ideale omstandigheden. De V85 weerspiegelt het snelheidsgedrag van de meerderheid en geeft een duidelijk signaal aan hardrijders van wat algemeen als een veilige snelheid wordt beschouwd.  

 

 

 

Tags: